Υλικό Σεμιναρίου «Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας». ΙΡΕΣΕ-Εγγλέζου-Μενδρινού

Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. ΕΓΓΛΕΖΟΥ -ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ – Αντιγραφή