Εκπαιδευτήρια Saint-Paul/Δελασάλ

Η συνεργασία του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας με τα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Saint-Paul / Δελασάλ ξεκίνησε το 2012 με την εφαρμογή προγράμματος Ρητορικής και Επιχειρηματολογίας για μαθητές του Δημοτικού κατόπιν επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από τη Φ. Εγγλέζου, πρόεδρο του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., ενώ συνεχίζεται με τη συν-διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Ρητορική: «H Tέχνη του […]

Πανελλήνιο Συνέδριο Ρητορικής Saint-Paul-Δελασάλ/ΙΡΕΣΕ: «Ρητορική και Νομική Επιχειρηματολογία» με προσκεκλημένο ομιλητή τον Σπύρο Βλαχόπουλο, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Aπό την εποχή του Ερμογένη και τη Θεωρία των Στάσεων μέχρι και σήμερα η επιχειρηματολογία και η χρήση επιχειρημάτων κατέχουν κεντρική θέση στη διεξαγωγή μιας δίκης και την τελική έκβασή της. Αδιαμφισβήτητα, τόσο η Ρητορική όσο και η Νομική Επιχειρηματολογία αποτελούν βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης των φοιτητών της Νομικής. Για το λόγο αυτό, με μεγάλη […]