Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

Tο Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)  διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Ινστιτούτου,: διαχειρίζεται τα οικονομικά του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και αναλαμβάνει κάθε έργο που του αναθέτει η Γενική Συνέλευση.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μία φορά το μήνα, και έκτακτα, όσες φορές θα το συγκαλεί η Πρόεδρος. Συνεδριάζει, επίσης, έκτακτα εάν τρία μέλη του Δ.Σ. το ζητήσουν γραπτά από την Πρόεδρο.

Το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας, βάσει της Γενικής Συνέλευσης, διοικείται από τα παρακάτω 7 μέλη:

 1. Πρόεδρος: Φωτεινή Εγγλέζου, Δρ Διδακτικής της Γλώσσας και Ρητορικής
 2. Αντιπρόεδρος: Ελένη Καρασαββίδου, Δρ Παιδαγωγικής
 3. Γεν. Γραμματέας: Μαρίλυ Βαρδάκη, Δρ Παιδαγωγικής
 4. Ειδική Γραμματέας: Ιωάννα Μενδρινού, Δρ Θεατρολογίας
 5. Ταμίας: Νικολέττα Ντιούδη, Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος
 6. Μέλος: Κατερίνα Πάσσα, Eπικοινωνιολόγος, D.E.A. Κοινωνικής Ψυχολογίας
 7. Μέλος: Eυτυχία Ευαγγελίδου, Δρ Ιατρικής (Επικοινωνία και Υγεία)

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Ευγενία Βλάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής
 • Νατάσα Προδρομίδου, Εκπαιδευτικός

Εξελεγκτική επί των Οικονομικών Θεμάτων Επιτροπή

 1. Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Δρ Νομικής
 2. Αναστασία Μηνδρινού, Εκπαιδευτικός

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, μπορείτε να ανατρέξετε στο καταστατικό του Ινστιτούτου.