23/10/2017. Α΄Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Εκπαιδευτικών με θέμα: «Σκέφτομαι… εκφράζομαι… επικοινωνώ…: Καλλιεργώντας τις προφορικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών»

Η Διεύθυνση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (δια της αντίστοιχης υπεύθυνης) και με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) διοργανώνει για τους εκπαιδευτικούς σεμινάρια τριών τρίωρων συναντήσεων με θέμα: «Σκέφτομαι… εκφράζομαι… επικοινωνώ…: Καλλιεργώντας τις προφορικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών».
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 23/10/2017, 30/10/2017 και 6/11/2017. Ακολουθεί τ
ο αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων:

«Σκέφτομαι… εκφράζομαι… επικοινωνώ…: Καλλιεργώντας τις προφορικές και επικοινωνιακ

ές δεξιότητες των μαθητών».

Πώς θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας να σκεφτούν κριτικά, να εκφραστούν με σαφήνεια, να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά; Πώς θα διαμορφώσουμε άτομα με αναπτυγμένες κριτικές, λεκτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες; Τρία βιωματικά σεμινάρια θα επιδιώξουν να δώσουν απάντηση στα ερωτήματα αυτά. Αξιοποιώντας τεχνικές από τον χώρο της ρητορικής παιδαγωγικής, της αφήγησης και του θεάτρου, οι εισηγητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς θα επιδιώξουν να εμπλουτίσουν τα διδακτικά εργαλεία και τις παιδαγωγικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην τάξη αναφορικά με την καλλιέργεια των προφορικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο κάθε σεμιναρίου θα διαμορφωθεί ως εξής:

Α) Ρητορική τέχνη σημαίνει επικοινωνία:

Διαβάζω εκφραστικά, μιλώ αυθόρμητα, επιχειρηματολογώ αποτελεσματικά (Διάρκεια: 3 ώρες)
Εμψυχώτρια: Φωτεινή Εγγλέζου, Δρ Διδακτικής Γλώσσας και Ρητορικής, Διευθύντρια στο 2ο Δ.Σ. Γλυφάδας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
Η ρητορική τέχνη, μέσα από πρακτικές εκφραστικής ανάγνωσης, παραγωγής αυθόρμητου λόγου και διαφόρων μορφών αντιλογίας μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση του λόγου, βελτιωμένη έκφραση, ταχύτερη και δομημένη κριτική σκέψη. Κατ’ επέκταση, οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και την ικανότητα εξεύρεσης επιχειρημάτων για την υποστήριξη διαφόρων θέσεων.
Το να υποστηρίζεις, βέβαια, αυτό που πιστεύεις είναι σχετικά εύκολο. Στη ρητορική τέχνη αυτό που είναι πιο προκλητικό είναι να καταφέρεις να υποστηρίξεις με επιχειρήματα και αυτό που δεν πιστεύεις… με άλλα λόγια να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση των ανθρώπων με τους οποίους δεν συμφωνείς… και να κατανοήσεις το δικό τους τρόπο σκέψης!!!
Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η συνεργασία και η ανεκτικότητα. Προωθείται η κατανόηση. Οι διαφορές μεταξύ απόψεων λύνονται ευκολότερα με τη βοήθεια της λογικής και της συζήτησης. Αναδεικνύεται η αξία του διαλόγου. Οι τσακωμοί γίνονται παρελθόν…

Β) Από τη λέξη στην αφήγηση και την δημιουργία ιστοριών στην σχολική τάξη (Διάρκεια: 3 ώρες)
Εμψυχωτές:
– Δημήτρης Μάλλης, Εκπαιδευτικός, Αφηγητής, Μέλος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
– Καλλιρόη Μουλά, Δασκάλα, Αφηγήτρια

Στο πλαίσιο του δεύτερου εισαγωγικού βιωματικού εργαστηρίου για την αφήγηση, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναμένεται ότι: α) θα γνωρίσουν παιχνίδια και τεχνικές παραγωγής προφορικού αφηγηματικού λόγου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. β) Θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις-δεξιότητες, ώστε να μπορούν να οργανώσουν αφηγηματικές δράσεις στην σχολική τάξη. γ) Τέλος, θα βιώσουν την εμπειρία προετοιμασίας και παρουσίασης ενός λαϊκού παραμυθιού ή μύθου στην ομάδα των συμμετεχόντων μέσα από τη χρήση απλών τεχνικών αφήγησης.

Γ) Θέατρο και Επικοινωνία: H συμβολή του θεάτρου στην διεύρυνση των γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (Διάρκεια: 3 ώρες)
Εμψυχώτρια: Ιωάννα Μενδρινού, Δρ Θεατρολογίας, Νηπιαγωγός, Ειδική Γραμματέας στο Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο στο οποίο επιχειρείται η ανάδειξη του θεάτρου ως τέχνης εγγενώς επικοινωνιακής, κυρίως όμως, ως τεχνικής ή μεθόδου που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην γλωσσική καλλιέργεια, στην διεύρυνση των επικοινωνιακών (λεκτικών και α-λεκτικών) δεξιοτήτων και στην γενικότερη διαμόρφωση ενεργητικών, κριτικο-στοχαστικά σκεπτόμενων μελλοντικών ενηλίκων.
Ειδικότερα, επιδιώκεται ο εμπλουτισμός και διεύρυνση των εμπειρικών αναπαραστάσεων των εκπαιδευτικών ώστε, η αξιοποίηση των κωδίκων της θεατρικής επικοινωνίας και ποικίλων θεατρικών τεχνικών, να εξυπηρετήσουν τους παραπάνω σκοπούς με τον αποδοτικότερο τρόπο, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών.