«Ο περίπατος των μικρών ρητόρων στο θέατρο της αρχαίας Μεσσήνης»

O περίπατος των μικρών ρητόρων

Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, το Κ.Π.Ε. Μεσσηνίας και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση στο πλαίσιο της προώθησης της Ρητορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού με θέμα:«Περίπατος των μικρών ρητόρων στο θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης». Μαθητές διαφόρων δημοτικών σχολείων της Μεσσηνίας θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν με τον προφορικό λόγο συμμετέχοντας ως μικροί ρήτορες στις

εκδηλώσεις «εκφραστικής ανάγνωσης» και αυθόρμητου λόγου στον χώρο του Εκκλησιαστηρίου. Στόχος μας είναι να μπορέσουν τα παιδιά να προσεγγίσουν την αισθητική πλευρά του προφορικού λόγου, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, παίρνοντας το θάρρος να μιλήσουν μπροστά σε κοινό και να καλλιεργήσουν σχέση επικοινωνίας με αυτό.Επισημαίνεται ότι όσοι μαθητές λάβουν μέρος θα αναγνώσουν κείμενα της επιλογής τους και θα μιλήσουν για θέματα που οι ίδιοι ελεύθερα έχουν επιλέξει. Θεωρούμε ότι είναι μία σημαντική πρωτοβουλία που θα κάνει τα παιδιά μας να δουν τη γλώσσα σαν παιχνίδι και ταυτόχρονα να εκτιμήσουν τη δύναμη και τη διαχρονική της αξία.