8.4.2024. Η διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση ταινιών μικρού μήκους στη σχολική τάξη

Το Ινστιτούτο Ρητορικών & Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ) διοργανώνει τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρες 6.00-8.00 μ.μ. διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Η διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση ταινιών μικρού μήκους στη σχολική τάξη». Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Κα Άννα Κορακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθύντρια 10ου ΔΣ Γλυφάδας, Μ.Εd. Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, ΜΑ Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Πολιτικής. 
Στην εποχή της ρητορικής της εικόνας ο οπτικός εγγραμματισμός αποτελεί ένα κρίσιμο ζητούμενο στη σύγχρονη εκπαίδευση και κυρίαρχο στόχο στα Προγράμματα Σπουδών. Ο κινηματογράφος, σύμφωνα με τις θεωρίες του οπτικού εγγραμματισμού, αξιοποιείται παιδαγωγικά και εμπλουτίζει τη διδακτική πράξη. Ποιες ταινίες αξιοποιούνται στη σύγχρονη τάξη; Ποιοι παιδαγωγικοί ή διδακτικοί στόχοι είναι δυνατόν να επιτευχθούν μέσω της αξιοποίησης μιας ταινίας; Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής από τον/την εκπαιδευτικό; Με ποιους τρόπους/ενέργειες ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί μια ταινία ως μέσο επίτευξης διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων; Ποια είναι η σχέση της ένταξης μιας ταινίας στη διδασκαλία με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής έκφρασης; Εκτός από τις απαντήσεις που θα επιχειρήσουμε να δώσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την κινηματογραφική γλώσσα σε ταινίες μικρού μήκους και να διερευνήσουμε από κοινού πρακτικές αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική πράξη.