29.3.2021. Ανάρτηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας «Κούκλες από… Σπίτι» και «Μεταμφιέσεις και… Όνειρα»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠ-ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (2)

ΥΛΙΚΟ ΕΚΠ-ΚΟΥ ΠΡΟΓ-ΤΟΣ (2)

ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ&ΥΛΙΚΟ-ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ & ΟΝΕΙΡΑ

Το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ) υποστηρίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα του το εκπαιδευτικό υλικό δύο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, τα οποία σχεδιάστηκαν από την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, κ. Ιωάννα Μενδρινού, Αντιπρόεδρο του ΙΡΕΣΕ. Πρόκειται για α) τις «Κούκλες από …Σπίτι.» Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από το … παράθυρο» και β) «Μεταμφιέσεις και … Όνειρα». Τα δύο προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την υπ. Αρ. Πρωτ. Απόφαση:
Φ.2.1/ΜΓ/177244/Δ7/29-12-2020, για υλοποίηση στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό υλικό «Κούκλες από …Σπίτι.» Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από το … παράθυρο», σχεδιάστηκε από την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Π.Ε. Δ΄ Αθήνας και υπό την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Πρόληψης Γλυφάδας τον Απρίλιο του 2020, με τη συμβολή της εκπαιδευτικού Π. Κερασοβίτη, για να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς (και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό
προσωπικό) προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, μικρούς μαθητές (4-8 ετών) και τις οικογένειές τους, σε καταστάσεις κρίσεων και πρόκλησης έντονων συναισθημάτων, όπως η πανδημία της Covid-19.  Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος εδράζεται στο ότι μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια ή και κατά την έξοδο από μία κρίση με εξ αποστάσεως, ασύγχρονες ή και σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, δια ζώσης ή με συνδυασμό μεθόδων ΕξΑΕ και δια ζώσης εκπαίδευσης. Στο υλικό περιλαμβάνονται τα 10 βήματα ανάπτυξής του, οδηγίες, πρότυπο
εγγράφου συναίνεσης γονέων και κηδεμόνων, ερωτηματολόγια και πρόσβαση στα 3 video animation που το συνοδεύουν υποστηρικτικά (διατίθενται όλα σε ψηφιακή μορφή pdf

Το πρόγραμμα «Μεταμφιέσεις και … Όνειρα» σχεδιάστηκε από τις Υπεύθυνες Αγωγής Υγείας των Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας και υπό την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Πρόληψης Γλυφάδας τον Απρίλιο του 2020 για να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολείων, και μαθητές Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (9-16 ετών), σε καταστάσεις κρίσεων και πρόκλησης έντονων συναισθημάτων, όπως η πανδημία της Covid-19. Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος εδράζεται στο ότι μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια ή και κατά την έξοδο από μία κρίση με εξ αποστάσεως, σύγχρονες ή και ασύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, δια ζώσης ή με συνδυασμό μεθόδων ΕξΑΕ και δια ζώσης εκπαίδευσης. Στόχος, η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ο εμπλουτισμός της εξ αποστάσεως επικοινωνίας όλων των συμμετεχόντων. Στο υλικό περιλαμβάνονται εκτός από θεωρητική και μεθοδολογική τεκμηρίωση, τα 10 βήματα/δραστηριότητες ανάπτυξής του, οδηγίες, πρότυπο εγγράφου συναίνεσης γονέων και κηδεμόνων, ερωτηματολόγια αξιολόγησης του προγράμματος, προτάσεις και πρόσθετο υλικό για περαιτέρω επεξεργασία (διατίθεται σε ψηφιακή μορφή pdf)