25.11.2020. Πρόσκληση σε διαδικτυακό προπαρασκευαστικό σεμινάριο για το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης

30413_25-11-2020_anakoinosi_seminariou_rhetorikis

Σας ενημερώνουμε πως οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση Ανατολικής Αττικής, Β΄, Γ΄και Δ΄Αθήνας δια των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων, πρόκειται να συνδιοργανώσουν με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης. Στο πλαίσιο του 3ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης η τέχνη του λόγου θα συναντήσει τα δικαιώματα των παιδιών. Οι μαθητές/τριες θα κληθούν να μιλήσουν για τα δικαιώματά τους εντάσσοντάς τα στο ευρύτερο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από την Τέχνη και τη Λογοτεχνία.

Χάρη στη δύναμη του Λόγου και με τη δύναμη του Λόγου οι σύγχρονοι μαθητές και μαθήτριες θα εκφράσουν το όραμά τους για ένα ανθρώπινο κόσμο, όπου οι συγκρούσεις επιλύονται με πολιτισμένο τρόπο, οι δίκες είναι δίκαιες, τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς στερήσεις, οι γυναίκες πληρώνονται αντίστοιχα με τους άντρες, ο νόμος απονέμεται ισότιμα σε όλους, τα άτομα με αναπηρία συμμετέχουν, αδιακρίτως, σε όλες τις σφαίρες ανθρώπινης δράσης. Χρειαζόμαστε τη ρητορική των σύγχρονων μαθητών και, κυρίως, το παράδειγμά τους στην καθημερινή ζωή για να ορθώσουμε ψηλά την πίστη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια με στόχο να ‘χαλάσουμε’ -όπως θα’ λεγε και ο Σεφέρης- τα λογιών λογιών ‘τέρατα’, που απειλούν την ανθρώπινη υπόσταση.

Για την πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν με τους μαθητές τους στο 3ο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης, σε συνέχεια αντίστοιχων σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη, θα πραγματοποιηθεί και φέτος
προπαρασκευαστικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ: Δίνω φωνή στα δικαιώματά μου» την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, κατά τις ώρες 18.00-20.30, μέσα από την πλατφόρμα Webex.
Στόχος του σεμιναρίου θα είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με ρητορικά παιχνίδια, σύγχρονες παραλλαγές των ρητορικών προγυμνασμάτων, τη νοηματική ανάγνωση, τον αυθόρμητο λόγο και την ανταλλαγή επιχειρημάτων σε διαλογικό πλαίσιο (π.χ. η αντιλογία της γυάλας, η αντιλογία των τεσσάρων γωνιών κ.ά.), η ενδυνάμωση του προφορικού λόγου των μαθητών/τριών και η καλλιέργεια των
δεξιοτήτων ζωής (life skills). Η άσκηση στην τέχνη του λόγου συντελεί στο να γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες τον εαυτό τους και τον κόσμο, να εκφραστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να επικοινωνήσουν.

Επισημαίνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ» είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-2021 (υπ. Αρ. : Φ.14/92985/ΦΔ/134074/Δ1 / 6-10-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με
θέμα: «Έγκριση διοργάνωσης Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας – Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.»).
Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στο 3 ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, που θα διεξαχθεί τον Μάιο διαδικτυακά και μόνο αν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ενώ θα ακολουθήσει και έγγραφο προς τα σχολεία με αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής.
Εισηγήτρια του βιωματικού σεμιναρίου θα είναι η κ. Φωτεινή Εγγλέζου, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70), Δρ. της Διδακτικής της Γλώσσας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πειραιά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9dOTNSy7ifbhjJMzH9oYHsRENHf0OTVJw5JKlSmb Yy1xgaA/viewform
μέχρι τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. Όλες οι συμμετοχές θα γίνουν δεκτές και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τον σύνδεσμο παρακολούθησης στο mail που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.