24-4-2018: Ενημερωτικό Σεμινάριο Πολιτιστικών αναφορικά με το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης: «Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ… στη Νοηματική Ανάγνωση και στον Αυθόρμητο Λόγο»

Οι Διευθύνσεις Π.Ε. Δ΄, Β΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Διδακτικής της Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ρητορικής του ΕΚΠΑ και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), διοργάνωσαν ενημερωτικό σεμινάριο αναφορικά με το Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης, με τίτλο: «Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ… στη Νοηματική Ανάγνωση […]