Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.)

Ο Όμιλος για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.) / Association for History Education in Greece (A.H.Ed.G) είναι μια επιστημονική ένωση που ιδρύθηκε το 2018 από 50 μέλη – εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που υπηρετούν την ιστορική εκπαίδευση.

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η επιστημονική συνεργασία και συμμετοχή σε ερευνητικά διακρατικά προγράμματα, καθώς και ο διάλογος στην Ελλάδα και διεθνώς για την προώθηση των αρχών και μεθόδων της ιστορικής έρευνας και της διδασκαλίας της ιστορίας και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο :για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link https://aheg.gr/

Ίδρυμα Λαμπράκη

Το Ίδρυμα Λαμπράκη είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με κοινωφελή αποστολή που ιδρύθηκε το 1991. Έχει καθιερωθεί ως φορέας δημιουργικών παρεμβάσεων στην Ελλάδα με διεθνή απήχηση, προσφέροντας έργο σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως είναι η Εκπαίδευση, ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον, η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και η γενικότερη Ανάπτυξη.

Tο Ίδρυμα Λαμπράκη επιδιώκει να πρωτοπορεί στην καινοτομία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, παράγοντας εκπαιδευτικό και πολιτισμικό υλικό, εκπονώντας μελέτες και ερευνητικά προγράμματα, επιμορφώνοντας ενήλικες και ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα, αναπτύσσοντας ψηφιακές εφαρμογές και εισηγούμενο σύγχρονες προσεγγίσεις στην επιστημονική κοινότητα και στην πολιτεία. Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων εμπειρογνωμόνων και ερευνητών και παρακολουθεί τις κοινωνικές, επιστημονικές, τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς και ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεις. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές διεθνείς ενώσεις και δίκτυα συνεργασίας στην εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.lrf.gr/the_foundation.php

Εκπαιδευτήρια Saint-Paul/Δελασάλ

Η συνεργασία του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας με τα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Saint-Paul / Δελασάλ ξεκίνησε το 2012 με την εφαρμογή προγράμματος Ρητορικής και Επιχειρηματολογίας για μαθητές του Δημοτικού κατόπιν επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από τη Φ. Εγγλέζου, πρόεδρο του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., ενώ συνεχίζεται με τη συν-διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Ρητορική: «H Tέχνη του Λόγου στη Διδακτική Πράξη: Αναζητώντας σύγχρονες μορφές της Ρητορικής Παιδείας», που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2019.

Energia Avastuskeskus (Εσθονία)

Από 1/10/2018 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής σύμπραξης Εrasmus+ KA2 «Odyssey: Oxford Debates for Youths in Science Education» / «Oxford Debates για Νέους στην Εκπαίδευση των Επιστημών»

Ιnstitute of Geophysics Polish Academy of Sciences – Ινστιτούτο Γεωφυσικής Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών

Από 1/10/2018 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής σύμπραξης Εrasmus+ KA2 «Odyssey: Oxford Debates for Youths in Science Education» / «Oxford Debates για Νέους στην Εκπαίδευση των Επιστημών»