14.5.2024. Γενική Συνέλευση Τακτικών Μελών του ΙΡΕΣΕ για το 2024

Την Τρίτη 14.5.2024  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του Ινστιτούτου Ρητορικών & Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ). Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα του έτους 2023, συζητήθηκαν οι δράσεις του σωματείου και νέα σχέδια σε κλίμα ρητορικής δημιουργικότητας και φιλικής ρητορικής. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη για την υποστήριξη των δράσεων του […]