26.10.2023. Πρόσκληση υποβολής άρθρων στον 3ο Συλλογικό Ηλεκτρονικό Τόμο της σειράς “Ρ η τ ο ρ ι κ ή και Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α” του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. με τίτλο: «Η καλλιέργεια ικανοτήτων Λόγου με τη χρήση εργαλείων σκέψης, μάθησης, ζωής και επιστήμης-τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη»

Στο σύνθετο και αχαρτογράφητο κοινωνικό τοπίο του 21ου αιώνα, ο Λόγος, ως συμβολικό γλωσσικό μέσο, και η ανάπτυξη των ικανοτήτων Λόγου αναδεικνύονται σε θεμέλιο λίθο για την ενδυνάμωση και ολόπλευρη ανάπτυξη τόσο των μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων, ως μελλοντικών επαγγελματιών και παγκόσμιων πολιτών όσο και των εκπαιδευόμενων ενηλίκων που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι/ες με ποικίλες εργασιακές […]