01.02. 2022. Συλλογικός Τόμος του ΙΡΕΣΕ «Γυναικείες Φιγούρες της Οθωμανικής Περιόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ρητορική του Φύλου και του Αγώνα»

Το Ινστιτούτο Ρητορικών & Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση παρουσιάζει τον συλλογικό τόμο «Γυναικείες Φιγούρες της Οθωμανικής Περιόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ρητορική του Φύλου και του Αγώνα» (Ε-Book). Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι η ανάδειξη της γυναικείας παρουσίας ή/και των αναπαραστάσεών της κατά την ιστορική περίοδο η οποία αρχίζει, […]