25.5.2021. Φ. Εγγλέζου (2021) Παραγωγή αυθόρμητου λόγου μέσα από έργα τέχνης. Ρητορικές, γνωστικές και αισθητικές προεκτάσεις

Φ. Εγγλέζου (2021). Παραγωγή αυθόρμητου λόγου μέσα από έργα τέχνης. Ρητορικές, γνωστικές και αισθητικές προεκτάσεις Περίληψη:¨Με τον όρο αυθόρμητος λόγος αναφερόμαστε σε σύντομες, αυτοσχέδιες ομιλίες, οι οποίες οφείλουν να πληρούν κειμενικές συμβάσεις, να αξιοποιούν τη γλώσσα του σώματος και τη φωνητική ποικιλία. Ταυτόχρονα, ως μορφή αυτοσχεδιαστικής τέχνης, οφείλουν να αποδίδουν το περιεχόμενό τους με δημιουργικές […]