9.12.2020. Ένταξη του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. στο ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο «Ρητορική και Ανθρωπολογία»/Rhetoric and Anthropology

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την ένταξη του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) στο ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο «Ρητορική και Ανθρωπολογία», το οποίο εδρεύει στο Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστήμιου Holy Cross στη Ρώμη. Ιδρυτικά μέλη του δικτύου είναι οι Rafael Jiménez Cataño και Sergio Tapia Velasco (από το Πανεπιστήμιο Holy Cross στη Ρώμη), ο Adelino […]