2η Διεθνής συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus KA2 «Odyssey. Oxford debates for youth in Science education»

Το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) είχε τη χαρά να διοργανώσει τη δεύτερη διεθνή συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος «Οdyssey: Οxford Debates for Youth in Science Education». Η διήμερη συνάντηση (17-18 Ιανουαρίου 2019) είχε ως στόχο τον συντονισμό των εταίρων για την παραγωγή των προβλεπόμενων πνευματικών προϊόντων, πριν τη διάχυση του προγράμματος […]