8-12-2018: «Οι Επιχειρηματολογικές Αντιλογίες ως Μέσο Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών». Επιμορφωτική δράση σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. των Νομών Ηπείρου

Η ΠΕΕΚΠΕ ΗΠΕΙΡΟΥ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας, διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα-εργαστήριο Ρητορικής, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο: «Οι Επιχειρηματολογικές Αντιλογίες ως Μέσο Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών» Η επιμορφωτική δράση απευθύνεται σε 40 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών της Ηπείρου. Ομιλήτρια-επιμορφώτρια των εκπαιδευτικών θα είναι η  […]