9-5-2018: Επιμόρφωση Φιλολόγων Γυμνασίων και Λυκείων της Γ΄Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Αθήνας: «Η νοηματική ανάγνωση ως μέσο καλλιέργειας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων»

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων της Γ΄Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Αλ. Ασημακοπούλου και Π. Πυρπυρής, στο πλαίσιο κύκλου επιμορφωτικών συναντήσεων με θέμα: «To μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Νέες διαστάσεις και προοπτικές» πραγματοποίησαν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) επιμορφωτικό σεμινάριο Φιλολόγων Γυμνασίων και Λυκείων με τίτλο: «H […]