ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην εποχή της «ρητορικής στροφής», στον εικοστό πρώτο αιώνα, Ρητορική και Επικοινωνία συνυπάρχουν και τροφοδοτούν σε επίπεδο θεωρίας και πράξης όλες τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και την καθημερινή ανθρώπινη δράση. Είναι κοινό μυστικό ότι οι ρίζες της σύγχρονης θεώρησης της επικοινωνίας φτάνουν στη μελέτη της επιχειρηματολογίας και, κατ’ επέκταση, της κλασικής ρητορικής τέχνης. Η […]