Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Erasmus KA2 με τίτλο: «Oxford Debates for Youths in Science Education»

Mε μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ «Odyssey: Oxford debates for Youths in Science Education» / «Oδύσσεια: Οxford debates για Νέους στην Εκπαίδευση των Επιστημών». Το τριετές πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξης τεσσάρων ερευνητικών κέντρων με συντονίστρια χώρα την Πολωνία και το Iνστιτούτο Γεωφυσικής της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών (Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences). Εταίροι του προγράμματος είναι: α) το Κέντρο για την Προώθηση της επιστήμης (Σερβία) / Center for the Promotion of Science, β) το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) / Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies και γ) το ερευνητικό κέντρο Energia Avastuskeskus της Εσθονίας.

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η καλλιέργεια των επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σε θέματα Φυσικών Επιστημών μέσω της διεξαγωγής αγώνων αντιλογίας αναφορικά με αμφιλεγόμενα επιστημονικά ζητήματα.

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές Δημοτικού. «»Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ» (για μαθητές Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού)

Έγκριση ΥΠΠΕΘ του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο Φ

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος  «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ…» του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), για μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αττικής για το σχολικό έτος 2018-2019 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ετοιμαζόμαστε για μια ρητορική χρονιά των μαθητών και πολλές εκπαιδευτικές δράσεις!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με το I.Ρ.Ε.Σ.Ε. στη διεύθυνση irese.rhetoric@gmail.com