12-5-2018: Πρώτοι Θουκυδίδειοι Ρητορικοί Αγώνες

Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας του ∆ήµου Αλίµου σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) διοργανώνουν τους πρώτους Θουκυδίδειους Ρητορικούς Αγώνες το Σάββατο, 12 Μαΐου 2018 στις 17.00µ.µ. στο 2ο Γυµνάσιο Αλίµου (Αµµοχώστου 36). Θα πραγµατοποιηθούν αγώνες νοηµατικής ανάγνωσης, αυθόρµητου λόγου και αγώνες αντιλογίας (debate) µεταξύ µαθητών/τριών. Tην εκδήλωση θα εµπλουτίσουν ρητορικές […]