15/12/2017: Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών της 65ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής με θέμα: «Η ρητορική τέχνη στην παιδαγωγική πράξη. Από το λαϊκό παραμύθι και το μύθο στην αφήγηση»

Ο Σχολικός Σύμβουλος της 65ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών συναντήσεων εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.),το δεύτερο επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών με τίτλο: «H ρητορική τέχνη στην παιδαγωγική πράξη: Από το λαϊκό παραμύθι και το μύθο στην αφήγηση. Ζωντανεύοντας ιστορίες στη σχολική […]