8.4.2019. Προκήρυξη 2ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση συμμετοχής στο 2o Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης: «Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ … Η τέχνη στη ζωή μας μέσα από την τέχνη του λόγου»

                Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο  Κέντρο  Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

                                            Σάββατο 8  Ιουνίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), διοργανώνουν το 2Ο  Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης με θέμα:

                       «Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ …

                  Η τέχνη στη ζωή μας μέσα από την τέχνη του λόγου».

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στον χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λεωφόρος Συγγρού 364, Καλλιθέα, χάρτης: https://goo.gl/maps/j6ENgkpcLzD2, πληροφορίες για τους τρόπους πρόσβασης: https://www.snfcc.org/visit-snfcc#access ) σε ώρες που θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση. Στο Φεστιβάλ καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων από δημοτικά σχολεία των παραπάνω Διευθύνσεων.

Το Φεστιβάλ προκύπτει ως συνέχεια βιωματικών εργαστηρίων που διοργάνωσαν οι τέσσερις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης για τους/τις  εκπαιδευτικούς, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών/ τριών χάρη στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου μέσα από τη νοηματική και ερμηνευτική ανάγνωση κειμένων, τη σαφή και ζωντανή έκφραση ιδεών και την ανάπτυξη της επιχειρηματολογικής ικανότητας. Πρόκειται για δεξιότητες ζωής που προϋποθέτουν την εξοικείωση με την έκθεση σε ανοιχτό ακροατήριο και την καλλιέργεια της κριτικής και αποκλίνουσας σκέψης. Ταυτόχρονα, πρόκειται για βασικές δεξιότητες που χαρακτηρίζουν κάθε ενεργό πολίτη. Στην ηλικία αυτή ο αυθορμητισμός των παιδιών αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αφού η ζωντάνια, η φρεσκάδα και η φαντασία αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιδικού λόγου, ο οποίος μέσω του Φεστιβάλ μπορεί να ασκηθεί και να οργανωθεί σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών.

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να δηλώσουν τη συμμετοχή των μαθητών/τριών τους στο Φεστιβάλ καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://forms.gle/Tt6ZqtbK53jjebPm7  μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 για τις εξής κατηγορίες:

α) νοηματικής ανάγνωσης (αφορά μαθητές/τριες και των τριών τάξεων)

β)  αυθόρμητου λόγου (αφορά μαθητές/τριες και των τριών τάξεων)

γ) επιχειρηματολογικών συζητήσεων μέσα από το ομαδικό παιχνίδι της «Συζήτησης της Γυάλας» (μόνο για μαθητές ΣΤ΄ τάξης)

Σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν ανοίγει αντιγράψτε και επικολλήστε τον στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε (Mozilla, Chrome, Opera, κτλ.) ή https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXINYvudZTYbwqtEbCF2RFbQ4pwFPlxBT7bSsaL8Zgq98wcg/viewform?usp=sf_link

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης έχουν οι μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού, όλων των δημόσιων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής.
 2. Κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μία μόνο από τις τρεις κατηγορίες: «Νοηματική Ανάγνωση», «Αυθόρμητος Λόγος», «Συζήτηση της γυάλας».
 3. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά κατηγορία και ανά τάξη για κάθε σχολείο ορίζεται έως δύο μαθητές/τριες για κάθε κατηγορία. Έτσι ο μέγιστος δυνατός αριθμός μαθητών/τριών για κάθε σχολείο (με δύο τμήματα ανά τάξη) δεν μπορεί να ξεπερνά τους 14 (έως 4 μαθητές/τριες Δ΄ Δημοτικού, έως 4 μαθητές/τριες Ε΄ Δημοτικού, έως 6 μαθητές/τριες ΣΤ΄ Δημοτικού). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα τμήματα ανά τάξη αυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών ανά κατηγορία.
 4. Οι μαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος στην κατηγορία της «Νοηματικής Ανάγνωσης» θα διαβάσουν ένα σύντομο κείμενο της αρεσκείας τους (απόσπασμα από τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων, από λογοτεχνικό, θεατρικό, ποιητικό κείμενο, κτλ.) που δεν θα ξεπερνά τις 10-12 σειρές ή σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά τη χρονική διάρκεια των 2 λεπτών.
 5. Οι μαθητές/τριες που θα συμμετέχουν στην κατηγορία «Αυθόρμητου λόγου» θα χρειαστεί να παρουσιάσουν μία σύντομη αυθόρμητη ομιλία συνολικής διάρκειας 1 ½-2 λεπτών. Τα θέματα του αυθόρμητου λόγου θα είναι είτε τίτλοι ποιημάτων (λέξεις, φράσεις, σύντομες προτάσεις) είτε τίτλοι ζωγραφικών πινάκων, σύμφωνα με τη θεματολογία που επισυνάπτεται. Η επιλογή των θεμάτων στην κατηγορία του Αυθόρμητου Λόγου θα γίνει με την διαδικασία της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί δημόσια κατά την έναρξη του Φεστιβάλ τις ημέρες διεξαγωγής του με βάση την δοσμένη θεματολογία. Πριν την έναρξη της ομιλίας των μαθητών/τριών θα τους δίνεται μισό λεπτό για την οργάνωση της σκέψης τους.
 6. Στην κατηγορία της διεξαγωγής επιχειρηματολογικών συζητήσεων μέσα από το ομαδικό παιχνίδι της «Συζήτησης της Γυάλας», όπως περιγράφεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο» (σσ. 114-115) μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού. Ενδεικτικά θέματα συζήτησης περιλαμβάνονται στη συνημμένη θεματολογία.

 

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα είναι περιορισμένος. Όλοι οι μαθητές που θα συμμετάσχουν, καθώς και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τους θα λάβουν  Έπαινο Συμμετοχής. Το ακριβές πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί το αργότερο μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του μετά την οριστικοποίηση των συμμετοχών. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο, με εισηγήτρια την κ. Φωτεινή Εγγλέζου, πρόεδρο του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., Σ.Ε.Ε. 6ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθεί ο τρόπος προετοιμασίας των μαθητών για το Φεστιβάλ και θα διευκρινιστούν τυχόν απορίες ως προς τη διαδικασία. Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου (ημερομηνία, τόπος, ώρες) θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες/ουσες στο Φεστιβάλ εκπαιδευτικούς με νεότερη ανακοίνωση.

Αναλυτικότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και διευκρινίσεις σχετικά με την προετοιμασία των μαθητών για το Φεστιβάλ και τη διαδικασία διεξαγωγής του εμπεριέχονται στο συνημμένο έντυπο με θέμα: «Αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής στο 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης».

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τις Υπεύθυνες Πολιτιστικών Θεμάτων ανά Διευθυνση.

 

Επισυνάπτονται:

α. έντυπο με θέμα: «Αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής μαθητών στο 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης»

β.  Ενδεικτική θεματολογία για το 2ο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης

                                                                                                       

 

 

 

 

 

Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus KA2 «Odyssey: Oxford debates για νέους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus KA2 «Odyssey:Oxford Debates για Νέους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 12 Απριλίου 2019 στις 12.30 στο πλαίσιο της διημερίδας «Καλές πρακτικές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών». Η εκδήλωση διοργανώνεται από τα 4ο και 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής σε συνεργασία με το 4ο ΓΕΛ Κερατσινίου και το Ράλλειο Γυμνάσιο και ΓΕΛ Πειραιά.

Εισηγήτρια της παρουσίασης η Φωτεινή Εγγλέζου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

27.3.2019. «Παιδαγωγική Επικοινωνία: Καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας μέσα από θεατρικές τεχνικές»

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΙΡΕΣΕ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρες 17.00-20.00 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό εργαστήριο με τίτλο: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: Καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας μέσα από θεατρικές τεχνικές» στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης (Αρμοδίου 20, Κάντζα).

Το επιμορφωτικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

Συντονίστριες του εργαστηρίου:

α. Φωτεινή Εγγλέζου, Ph.D., MA, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας Πειραιά-YΠΠΕΘ. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

β. Ιωάννα Μενδρινού, Ph.D., MA, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, Ειδική Γραμματέας του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

Ευχαριστούμε θερμά τις Υπεύθυνες Π.Ε. κα Βέρα Βορύλα, Π.Θ. κα Χρύσα Κουράκη και Α.Υ. κα Νάντια Κουρμούση για την πρόσκληση και την ωραία συνεργασία, όπως και τις εκπαιδευτικούς του 5ου Δ.Σ. Παλλήνης για τη ζεστή φιλοξενία και όλες/ους συναδέλφισσες/ους που συμμετείχαν ενεργά εμπλουτίζοντας με τις παρατηρήσεις και το ενδιαφέρον τους τη συζήτηση και επιβεβαιώνοντας την αξία των δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας ως ένα σημαντικό επαγγελματικό προσόν για τη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο, αλλά και στη ζωή!

 

Erasmus KA2: Oxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής

ΙΡΕΣΕ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ erasmus ka2

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ERASMUS+ KA2 ME ΤΙΤΛΟ:

Oxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Kι αν επιχειρηματολογούσαμε στην τάξη για θέματα Φυσικών Επιστημών;

Στο πλαίσιο του ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2: Οxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (No 2018-1-PL01-KA201-050823), τo Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) καλεί τις σχολικές μονάδες του Ν. Αττικής (Γυμνάσια, Λύκεια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του προγράμματος, το οποίο θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Περιγραφή και στόχοι του ερευνητικού προγράμματος

Το ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2: Οxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (No 2018-1-PL01-KA201-050823) αποτελεί   στρατηγική σύμπραξη μεταξύ τεσσάρων ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), Σερβίας (Κέντρο για την Προώθηση της Επιστήμης / Centre for the Promotion of Science), Εσθονίας (Κέντρο Ενέργειας / Energia Avastuskeskus) και Πολωνίας (Ινστιτούτο Γεωφυσικής Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών / Institute of Geophysics Polish Academy of Science) με συντονίστρια χώρα την Πολωνία.  Το πρόγραμμα μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και των γνώσεων των μαθητών σε θέματα STEM μέσα από τη συμμετοχή τους σε αγώνες αντιλογίας (debates) και την καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στη μητρική γλώσσα τους, στην επιχειρηματολογία και σ τον δημόσιο λόγο.

Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Oxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (No 2018-1-PL01-KA201-050823) θα επιδιώξει να δώσει νέα, καινοτόμο διάσταση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων που καθιστούν τους μαθητές ικανούς:

 • να πείθουν,
 • να χρησιμοποιούν σωστή επιχειρηματολογία,
 • να σκέπτονται και να μιλούν με ορθότητα και ακρίβεια,
 • να χρησιμοποιούν ρητορικά μέσα στις προφορικές δηλώσεις τους,
 • να κάνουν επιτυχημένες δημόσιες παρουσιάσεις αναφορικά με επιστημονικά θέματα,
 • να συζητούν και να διαπραγματεύονται ιδέες τους,
 • να συμμετέχουν σε αγώνες αντιλογίας (debates),
 • να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες, για παράδειγμα, μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, με στόχο την ενεργότερη εμπλοκή τους στη διεξαγωγή των αγώνων αντιλογίας.

Διάρκεια Προγράμματος

Η πιλοτική-δοκιμαστική  εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία  θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2020 με διασχολικούς αγώνες αντιλογίας μεταξύ των ομάδων των σχολείων που θα συμμετάσχουν. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά (Σεπτέμβριος 2020-Μάρτιος 2021) και θα ολοκληρωθεί με τη διοργάνωση δεύτερων διασχολικών αγώνων και επιστημονικού συνεδρίου αναφορικά με θέματα Φυσικών Επιστημών και Επικοινωνίας-Ρητορικής.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

 Στο πρόγραμμα επιδιώκεται να συμμετέχουν, πρωτίστως, εκπαιδευτικοί των STEM επιστημών (π.χ. φυσικοί, χημικοί, μαθηματικοί, Η/Υ, βιολόγοι κ.ά.) και, γενικότερα, εκπαιδευτικοί με ενδιαφέρον για θέματα επικοινωνίας της επιστήμης, επιχειρηματολογίας  και ρητορικής. Προτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει  συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθητών-τριών Α΄και Β΄ Γυμνασίου και Α΄ και Β΄ Λυκείου (καθώς το πρόγραμμα θα διαρκέσει για δύο χρόνια). Η ομάδα συμμετεχόντων που θα εκπροσωπεί το κάθε σχολείο που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα αποτελείται από δέκα (10) μαθητές.

Γιατί να συμμετέχετε στο πρόγραμμα;

 • Για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών (δια ζώσης ή webinar) από επιστήμονες και εκπαιδευτές debates καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
 • Για τη λήψη πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού: θέματα αγώνων αντιλογίας/debates, εγχειρίδια επιχειρηματολογίας-επικοινωνίας-αγώνων αντιλογίας, εκπαιδευτικά πακέτα Φυσικών Επιστημών σε πρωτότυπους θεματικούς τομείς σχετικούς με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, τα οποία θα βασίζονται σε ερευνητικές πηγές, σχέδια μαθημάτων και συμβουλές.
 • Για τη χαρά της συμμετοχής σε διασχολικούς αγώνες αντιλογίας σε θέματα Φυσικών Επιστημών.
 • Για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό συνέδριο στο τέλος εφαρμογής του προγράμματος, όπου μπορούν να παρουσιαστούν καλές πρακτικές και πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες!

 H εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πιλοτική φάση του προγράμματος θα διαρκέσει από 26 Μαρτίου 2019 μέχρι 20 Ιουνίου 2019.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την επιλογή των πιλοτικών σχολείων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανά βαθμίδα.

Για δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα:

 http://bit.ly/2TO4JZP

 Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη ενημέρωσης: Φωτεινή Εγγλέζου, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών  Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), Κιν. 6938 733766.

Mε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΡΕΣΕ: irese.rhetoric@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΡΕΣΕ: https://www.rhetoricinstitute.edu.gr

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν

 

 

5.3.2019. Β΄επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Π.Ε. στη Β΄Αθήνας «Παιχνίδια ρητορικής τέχνης στο σχολείο. Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ»

RHTORIKH.ΙΡΕΣΕ.Β΄ΑΘΗΝΑΣ. 5.3.2019

Tην Τρίτη 5 Μαρτίου 2019, κατά τις ώρες 17.00-20.00, στο 3ο -4ο Δ.Σ. Νέου Ψυχικού, πραγματοποιήθηκε δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. της Β΄, Δ΄Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, δια των υπευθύνων Πολιτιστικών θεμάτων, με τίτλο «Παιχνίδια ρητορικής τέχνης στο σχολείο. Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ…»

Στόχος του δεύτερου σεμιναρίου ήταν να δοθεί έμφαση σε τεχνικές καλλιέργειας αυθόρμητου και επιχειρηματολογικού λόγου ενόψει του  2ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, που θα διοργανωθεί 8 και 9 Ιουνίου 2019 στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο φετινό Φεστιβάλ πέρα από τη νοηματική ανάγνωση και τον αυθόρμητο λόγο, ομάδες μαθητών θα επιδείξουν επιχειρηματολογικές δεξιότητες στο πλαίσιο διαλογικών συζητήσεων.

Εισηγήτρια του βιωματικού σεμιναρίου ήταν η κ. Φωτεινή Εγγλέζου, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70), Δρ. της Διδακτικής Γλώσσας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πειραιά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

 

1.3.2019. Επιμορφωτικό σεμινάριο φιλολόγων Ν. Κορινθίας με θέμα: Οι διττοί λόγοι στην εκπαιδευτική πράξη

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, τους Συνδέσμους Φιλολόγων Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) διοργάνωσαν το σεμινάριο:

«Οι Διττοί Λόγοι στην Εκπαιδευτική Πράξη»: την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 στο ΓΕΛ Βέλου Κορινθίας, ώρες 16:00-19:00, για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κορινθίας.

Εισήγηση: Φωτεινή ΕγγλέζουPh.D. Διδακτικής Γλώσσας και Ρητορικής, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο ΕΑΠ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) 

Στόχος του βιωματικού εργαστηρίου ήταν να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με την παιδαγωγική τεχνική των διττών λόγων. Η ανταλλαγή επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων για ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα προϋποθέτει σημαντικές ρητορικές, γλωσσικές, γνωστικές, κριτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, που αναδείχθηκαν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα, θα έγινε αναφορά στη δομή των αγώνων αντιλογίας, τους ρόλους των ομάδων και των παιχτών, στα κριτήρια αξιολόγησης ενός αγώνα αντιλογίας. Επίσης, θέματα, όπως η δόμηση επιχειρημάτων, αντεπιχειρημάτων, επιχειρημάτων ανασκευής, επιχειρημάτων ορισμού και κριτικών ερωτήσεων έθεσαν πεδία προβληματισμού και πρακτικής εξάσκησης, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα η εφαρμογή των διττών λόγων στην εκπαιδευτική πράξη.

Πρόσκληση συμμετοχής στον Ρητορικό-Θεατρικό Όμιλο του ΙΡΕΣΕ: «ῬηΘῆναι»… σημαίνει «Nα ειπωθεί …»

 

 

«Εισαγωγή στη ρητορική του θεατρικού λόγου»
 Α΄ Κύκλος συναντήσεων: Μάρτιος-Μάιος 2019
4ο Γυμνάσιο Αλίμου (Μ. Αλεξάνδρου 16,  Άλιμος)

Το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας στο πλαίσιο των δράσεων ανάδειξης και μελέτης της ρητορικής ως τέχνης, γνώσης και δεξιότητας ζωής με σοβαρό αντίκτυπο στην προσωπική εξέλιξη αλλά και την καλλιέργεια δημοκρατικών αρχών και προτύπων αποτελεσματικής επικοινωνίας και έκφρασης, καλεί τα μέλη του αλλά και όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη του λόγου στη «συμ-βιωτική σχέση» της με άλλες μορφές τέχνης, όπως αυτής του Θεάτρου, να συμμετάσχουν στον 1ο Κύκλο συναντήσεων του Ρητορικού-Θεατρικού Ομίλου «Ῥηθῆναι».

Ειδικότερα, ο Ρητορικός-Θεατρικός‘Ομιλος του Ι.Ρ.Ε.ΣΕ. «Ῥηθῆναι» ευελπιστεί:

Να αποτελέσει ένα δραστήριο και ζωντανό κύτταρο προαγωγής της τέχνης του λόγου (λόγου, πάθους και ήθους) δια του θεάτρου.

Nα φέρει με βιωματικό τρόπο τους συμμετέχοντες  σε επαφή με την πολυδιάστατη τέχνη και τις τεχνικές του Θεάτρου παρέχοντας ευκαιρίες δημιουργικής ενασχόλησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων λεκτικής και μη λεκτικής (σωματικής) έκφρασης και επικοινωνίας, νοηματικής ανάγνωσης, αφήγησης ή αυθόρμητου λόγου, έκθεσης σε κοινό, διαλεκτικής ανταλλαγής απόψεων, επιχειρηματολογίας.

Nα κινητοποιήσει και ενισχύσει την κριτική ικανότητα και την ερευνητική κλίση του ατόμου μέσα από τη μελέτη ρόλων και καταστάσεων.

Nα συμβάλει στη διερεύνηση ατομικών και κοινωνικών αναπαραστάσεων, στη διεύρυνση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην ανάδειξη και επεξεργασία ζητημάτων που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο και την κοινωνία.

Nα προσφέρει μέσα από την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη θεατρική τέχνη και πρακτική, και τη μελέτη πρωτότυπων κειμένων, διακειμενικών συνθέσεων ή κλασικών και σύγχρονων λογοτεχνικών ή θεατρικών έργων, τη δυνατότητα να διερευνήσουν τη σχέση ρητορικής και θεάτρου και, ταυτόχρονα, να εξελίξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Nα αποτελέσει ένα τόπο συνάντησης, αλληλεπίδρασης, έκφρασης και δημιουργίας, αισθητικής απόλαυσης και ψυχ-αγωγίας, ανάδυσης ιδεών και πρωτότυπων εκπαιδευτικών πρακτικών, διασύνδεσης της ρητορικής τέχνης με τις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος καθώς και της συμβολής της στην καλλιέργεια ενεργών και ενσυνείδητων δημοκρατικών πολιτών.

Ο Α΄ κύκλος λειτουργίας του Ομίλου διάρκειας έξι συναντήσεων, από τον Μάρτιο έως το Μάιο του 2019, θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του 4ου Γυμνασίου Αλίμου (Μ. Αλεξάνδρου 16, Άλιμος).

Οι συναντήσεις θα έχουν δίωρη διάρκεια (18:30-20:30) και θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες με σταθερά καθορισμένη ως ημέρα συνάντησης, την Τρίτη.

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος λόγω του βιωματικού χαρακτήρα των συναντήσεων (20), ενώ η παρακολούθηση του συνόλου των συναντήσεων (πλην μίας προαιρετικής στις 14/5) δεσμεύει τα μέλη.

Η παρακολούθηση των συναντήσεων του Ομίλου δεν επιβαρύνει οικονομικά τους συμμετέχοντες.

Πρόγραμμα:

 • Τρίτη 12 Μαρτίου: Παρουσίαση του προγράμματος. Η ρητορική και το Θέατρο: μια σχέση αλληλεπίδρασης.
  Γνωριμία των μελών του Ομίλου
 • Τρίτη 26 Μαρτίου: Ο άρρητος λόγος του σώματος: Σωματική ενεργοποίηση και έκφραση, Παιχνίδια επικοινωνίας. Κινητικοί Αυτοσχεδιασμοί. Στατικές εικόνες.
 • Τρίτη 9 Απριλίου: Ο λόγος της φωνής-Η απόδοση των σημαινομένων: Νοηματική Ανάγνωση. Παιχνίδια με τη φωνή, τους ήχους, το ρυθμό και το συναίσθημα. Η φωνή και το σώμα. Κινητικοί και λεκτικοί αυτοσχεδιασμοί.
 • Τρίτη 16 Απριλίου: Δραματουργική ανάλυση κειμένου – Αυθόρμητος λόγος: “Διερευνητική ανάγνωση”. Βιωματική προσέγγιση του δραματικού ενδοκειμενικού κόσμου. Τεχνικές Εκπαιδευτικού Θεάτρου.
 • Τρίτη 7 Μαΐου: Επιλογή δραματικών κειμένων/ αποσπασμάτων παρουσίασης. Δραματική σύγκρουση και Αντιλογίες
 • Τρίτη 14 Μαΐου: (προαιρετική συνάντηση) Προετοιμασία παρουσιάσεων
 • Τρίτη 28 Μαΐου: Παρουσίαση Θεατρικού Αναλόγιου ή Ομιλιών-Αποτίμηση.

Την οργάνωση και το συντονισμό των συναντήσεων του Α΄ Κύκλου θα έχει η κα Ιωάννα Μενδρινού, Ειδική Γραμματέας του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στο Θέατρο στην Εκπαίδευση, Διδάκτωρ Θεατρολογίας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019  στην ηλεκτρονική φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/18zLGCC2HjfP1BBMYX6YuOkF9zX6UWif9x0YHgpk3L5g/edit?usp=drive_web  

Η ενημέρωση για την αποδοχή ή όχι της αίτησης συμμετοχής θα γίνει μέσω email.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο email: irese.rhetoric@gmail.com

 Η πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Εγγλέζου

 

 

 

25.2.2019. Β΄επιμορφωτικό σεμινάριο στη Γ΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας με τίτλο: «Η ρητορική παιδεία στη σχολική τάξη»

Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο 10ο Δ.Σ. Αιγάλεω (17.00-18.00) το δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών της Γ΄Διεύθυνσης Π.Ε.  Αθήνας με τίτλο:  «Η ρητορική παιδεία στη σχολική τάξη: η αξία της νοηματικής, μεγαλόφωνης ανάγνωσης και της παραγωγής αυθόρμητου λόγου».

To επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.: https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/ ).

Εισηγήτρια: Φωτεινή Εγγλέζου, Δρ. στη Διδακτική της Γλώσσας και Ρητορικής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας. (Μπορείτε να διαβάσετε το βιογραφικό σημείωμα της εισηγήτριας στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ).

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν τεχνικές καλλιέργειας του αυθόρμητου λόγου των μαθητών και επιχειρηματολογικές διαλογικές διαδράσεις που μπορεί να αναπτυχθούν μεταξύ μαθητών του Δημοτικού σχολείου.

24.2.2019.Παρουσίαση Προγράμματος Ηγεσίας για Νέους στο 4ο Γυμνάσιο Αλίμου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Toastmasters «Ηγεσία για Νέους», που πραγματοποιήθηκε στο 4ο Γυμνάσιο Αλίμου για οχτώ εβδομάδες, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ξεδίπλωσαν μπροστά σε συμμαθητές, γονείς και καθηγητές τις νεοαποκτηθείσες επικοινωνιακές τους δεξιότητες στο δημόσιο λόγο και απόλαυσαν όμορφες στιγμές παρουσίασης προετοιμασμένων ομιλιών, αυθόρμητου λόγου, αντιλογίας και νοηματικής ανάγνωσης.
Και φυσικά, δεν έλειψε η διασύνδεση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και ηγεσίας και οι εφαρμογές της στην καθημερινή σχολική ζωή των μαθητών!

Ευχαριστούμε τη Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Αλίμου, κ. Αγγελική Παγώνη για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία καθώς και τις φιλολόγους του σχολείου, κ. Σακκελλιάδου και κ. Φεγγίτη για την παρουσία τους κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων στους μαθητές.

Συντονίστριες του Προγράμματος ήταν οι: Φωτεινή Εγγλέζου, Πρόεδρος του ΙΡΕΣΕ και Μαρία Ναυρούζογλου, Μέλος του ΙΡΕΣΕ, Διακεκριμένα μέλη των Toastmasters Greece.