22.03.2021. Eφαρμογή αντιλογίας (debate) στις Θετικές Επιστήμες. Βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο διάχυσης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 Odyssey: Oxfrod debates for youths in science education

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, μέσω μιας πλειάδας Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γεωργιόπουλο, Γ./ΠΕ03, Γρίβα, Κ.-ΠΕ04, Δημακοπούλου, Α./ΠΕ02, Καραβά, Ζ./ΠΕ70, Κελεφιώτη, Δ./ΠΕ04, Λιακοπούλου, Ε./ΠΕ86, Ξαρχάκου Ν./ΠΕ03, Σόλαρη, Ι./ΠΕ02, Τζωρτζάκη, Ι./ΠΕ81και Χρονοπούλου Α./ΠΕ70), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) συνδιοργάνωσαν τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρες 18.00-21.00 διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Εφαρμογή αντιλογίας /επιχειρηματολογίας (debate) στις θετικές επιστήμες» στο πλαίσιο διάχυσης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 Odyssey: Οxford Debates for Youths in Science Education”.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν πολλοί εκπαιδευτικοί Θετικών Επιστημών & εκπαιδευτικοί Τεχνολογικών Ειδικοτήτων Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων & ΕΠΑ.Λ. καθώς και εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το υλικό του προγράμματος σχετικά με την «Εξερεύνηση του Διαστήματος». Οι συμμετέχοντες επιμορφώθηκαν και εξοικειώθηκαν βιωματικά με τις βασικές αρχές δόμησης επιχειρηματολογικού λόγου και διεξαγωγής debate (επιστημονικής αντιλογίας) αναφορικά με την εξερεύνηση του διαστήματος. Η διαδικασία ανέδειξε την παιδαγωγική αξία της τεχνικής της αντιλογίας (debate) για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και των γνώσεων σε σύγχρονα επιστημονικά θέματα S.T.E.M. αλλά και για την καλλιέργεια των επιχειρηματολογικών, επικοινωνιακών δεξιοτήτων και τον δημόσιο λόγο.
Eισηγήτρια τoυ σεμιναρίου ήταν η Φωτεινή Εγγλέζου.

09.03.2021. Πρόσκληση, οδηγίες και ενδεικτικά θέματα για το 3ο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο » Δίνω Φωνή στα Δικαιώματά μου»

ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 3ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕXΝΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ 2. ΤΕΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΡΕΣΕ. Φ. ΕΓΓΛΕΖΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ (2)

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), διοργανώνουν το 3Ο  Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης με θέμα: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ: Δίνω φωνή στα δικαιώματά μου…

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά για λόγους τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Μαΐου 2021 σε ώρες που θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση. Στο Φεστιβάλ καλούνται να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων από δημοτικά σχολεία των παραπάνω Διευθύνσεων.

Το Φεστιβάλ προκύπτει ως συνέχεια διαδικτυακού επιμορφωτικού σεμιναρίου που διοργάνωσαν οι τέσσερις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης για τους/τις  εκπαιδευτικούς, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. στις 10-12-2020 και βασίζεται στο εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. πρόγραμμα «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ» (υπ. αρ. Φ.14/92985/ΦΔ/134074/Δ1 / 6-10-2020 και Φ1/ΓΜ/53995/Δ7/25-02-2021 έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας -Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.»). Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, καθώς και τα θέματα που συζητήθηκαν στο βιωματικό σεμινάριο είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΡΕΣΕ.

Αναρτημένα θα βρείτε τα ενδεικτικά θέματα για το 3ο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης, τον κατάλογο με την προτεινόμενη βιβλιογραφία για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τις οδηγίες για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ.

 

7.2.2021. Παρουσίαση εκπαιδευτικής δράσης σχετικά με την ελευθερία του λόγου στο online Winter School Learning4Europe2Change

Το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση ως πρακτική ενδυνάμωσης της προσωπικότητας των μαθητών και της δημοκρατικής τους ταυτότητας μέσα στο σχολικό περιβάλλον αποτέλεσε το αντικείμενο εισήγησης των μελών του ΙΡΕΣΕ, Φ. Εγγλέζου και Γ. Στεφανίδη την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021 στο on-line Winter School-Learning4Europe2Change. H διοργάνωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA3 Τeaches4Europe. Setting an Agora for Democratic Culture.

Στο πλαίσιο της εισήγησης παρουσιάστηκε μια εκπαιδευτική δράση με τίτλο: «Mιλώ ελεύθερα…Η άποψή μου μετράει….», η οποία πραγματοποιήθηκε με μαθητές της ΣΤ΄Δημοτικού των εκπαιδευτηρίων Δελασάλ σε συνεργασία με το ΙΡΕΣΕ. Μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών στη συζήτηση της γυάλας (fishbowl debate) οι μαθητές/τριες προβληματίστηκαν σχετικά με το πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι ο λόγος και βίωσαν τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης  μέσα από την ανταλλαγή ποικίλων επιχειρημάτων.

23.01.2021. Hμερίδα Επιστημονικών Αγώνων Αντιλογίας Odyssey: Oxford Debates for Youths in Science Education

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) διοργάνωσε Ημερίδα Αγώνων Αντιλογίας Odyssey στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ KA2 Odyssey: Oxford debates για Νέους στη Διδασκαλία των Θετικών Επιστημών. Στο πλαίσιο της ημερίδας εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα έντεκα σχολεία που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Οdyssey μοιράστηκαν εμπειρίες και εντυπώσεις από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αναδεικνύοντας την αξία της επιχειρηματολογίας και της αντιλογίας στη διδακτική πρακτική της εκπαίδευσης STEM. Επίσης, αναδείχθηκε η ανάγκη καλλιέργειας των επιχειρηματολογικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της ρητορικής τέχνης με δράσεις ενταγμένες στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την αποτελεσματικότερη μετάδοση επιστημονικών γνώσεων, την επαγγελματική ενδυνάμωση μαθητών (και εκπαιδευτικών) και την καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας.
Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε ο τελικός αγώνας αντιλογίας ανάμεσα στις διακριθείσες ομάδες των ημιτελικών αγώνων Odyssey, που είχαν πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2020. Οι εξαιρετικές ομάδες του 6ου ΓΕΛ Καλλιθέας και της ελληνογαλλικής σχολής Άγιος Παύλος/Δελασάλ διασταύρωσαν τα επιστημονικά τους επιχειρήματα αναφορικά με το ενδιαφέρον και συνάμα απαιτητικό θέμα της Νανοτεχνολογίας, παρουσιάζοντας θετικές και αρνητικές εκφάνσεις της εφαρμογής της στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού αντιλογίας απονεμήθηκε, ομόφωνα, στην ομάδα του Αγίου Παύλου-Δελασάλ, η οποία με επιστημονική επάρκεια και επικοινωνιακή πειθώ κατάφερε να αποσπάσει την αποδοχή του ακροατηρίου και της πενταμελούς κριτικής επιτροπής, όπως διαφάνηκε από τις σχετικές ψηφοφορίες.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες, που με την παρουσία τους χάρισαν ζεστασιά και αλληλεπίδραση στη διαδικτυακή εκδήλωση. Θερμό το ευχαριστώ στις/στους προσκεκλημένες/νους ομιλητές και ομιλήτριες της εκδήλωσης, που τίμησαν με την παρουσία τους τη διοργάνωση:
– στον κ. Ανδρέα Κονδύλη, Δήμαρχο του Αλίμου, ο οποίος χαιρέτισε την έναρξη της εκδήλωσης, τονίζοντας την κοινωνική αξία της ρητορικής και της επιχειρηματολογίας, αφού «κάθε φορά που οι άνθρωποι βρίσκονται να συζητούν μεταξύ τους, η ανθρωπότητα κάνει ένα βήμα μπροστά»,
– τον κ. Γιάννη Μαριόλη, Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δ. Αλίμου, ο οποίος τόνισε την εκπαιδευτική αξία των Θουκυδίδειων Ρητορικών Αγώνων στα εκπαιδευτικά δρώμενα του Δ. Αλίμου,
– την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ελένη Βολονάκη, η οποία ως επιστημονική υπεύθυνη των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενσαρκώνει το όραμα εισαγωγής της ρητορικής παιδείας στην εκπαίδευση,
– Ελένη Κ. Ευθυμιάδου, Επ. Καθηγήτρια Βιοανόργανης Χημείας, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
– τον Manuele De Conti, Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Cattaneo LIUC, Πρόεδρο της Εθνικής Ιταλικής Εταιρείας debate /SNDI,
– την Agata Godzik, Συντονίστρια του Eυρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 ‘‘Odyssey: Oxford Debates for Youths in Science Education, Εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Γεωφυσικής Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών, η οποία μετέφερε τα αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος και στις υπόλοιπες χώρες-εταίρους του προγράμματος
– τη Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.
Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία πολλών εκπροσώπων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, αναδεικνύοντας τον νευραλγικό ρόλο της εκπαιδευτικής πρακτικής της αντιλογίας/debate στον χώρο αυτό. Ειδικότερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:
– τον Γιάννη Βλάχο, Υπεύθυνο Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Αχαϊας, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.)
– την Ιωάννα Παπαιωάννου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Αχαϊας, Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.)
– τη Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.)
– τον Νίκο Στεφανόπουλο, Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Δ΄ Αθήνας
– τη Μαρία-Γεωργία Σπαρτινού, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων και
– την Ελένη Δημητριάδου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Ημαθίας.
Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη της επιστημονικής κριτικής επιτροπής των τελικών αγώνων αντιλογίας Odyssey, οι οποίοι διέθεσαν με γενναιοδωρία τον χρόνο και τις επιστημονικές τους γνώσεις, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα του τελικού αποτελέσματος των αγώνων.
– την Ελένη Κ. Ευθυμιάδου, Επ. Καθηγήτρια Βιοανόργανης Χημείας, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
– τον Παναγιώτη Πεφάνη, Φυσικό, ΜSc, Ph.D, Οργανωτικό Συντονιστή του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής,
– τη Φιλλένια Σιδέρη, Χημικό, π. Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
– την Ιωάννα Παπαιωάννου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Αχαϊας,
– τη Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
Τέλος, θερμό και ολόψυχο το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους τους συνεργάτες, μέλη και φίλους του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) για τη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 “Odyssey: Οxford Debates για Νέους στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών”.
• Παναγιώτα Αργύρη, Ζώη Ασημακόπουλο, Νικόλαο Νεράντζη, Δημήτριο Σωτηρόπουλο για τη συγγραφή των εκπαιδευτικών οδηγών (08).
• Μαρίλη Βαρδάκη, Ευτυχία Καραβαγγέλη, Μαρία Τερέζα Ντε Ρόζα Παλμίνι για τη μετάφραση των εκπαιδευτικών οδηγών στην αγγλική γλώσσα (09).
• Μάκη Βαλσαμή, Μιχάλη Γεωργουλάκη-Μισεγιάννη, Γιώργο Στεφανίδη για τη δημιουργία των εκπαιδευτικών βίντεο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (08 & 09).
• Κατερίνα Γεωργακοπούλου (οικονομική διαχείριση προγράμματος).
• Φωτεινή Εγγλέζου (συγγραφή μεθοδολογικού οδηγού 04, γλωσσική επιμέλεια μεθοδολογικού οδηγού 03 και 02, Συντονίστρια των δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος Odyssey:Oxford debates for Youths in Science Education στην Ελλάδα),
• Κώστα Καρπούζη, Άρη Παλιούρα, Παναγιώτη Πεφάνη για τη συμμετοχή τους στην Παιδαγωγική Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος
• τους μαθητές/τριες και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Odyssey: 13o Γυμνάσιο Αθηνών, 7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, 2ο ΓΕΛ Καλλιθέας, 6ο ΓΕΛ Καλλιθέας, 52ο ΓΕΛ Αθηνών, 53ο ΓΕΛ Αθηνών, ΓΕΛ Φιλοθέης, 4ο ΓΕΛ Λαμίας, Άγιο Παύλο-Δελασάλ, Ιόνιο Σχολή, Πολύτροπη Αρμονία.
Μας χαρίσατε ένα υπέροχο και αλησμόνητο ταξίδι ΗΘΟΥΣ, ΠΑΘΟΥΣ και ΛΟΓΟΥ!
Σας ευχαριστούμε!

Πρόσκληση σε διαδικτυακή Ημερίδα Επιστημονικών Αγώνων Αντιλογίας Odyssey: Oxford Debates για Νέους στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών

Mε μεγάλη χαρά το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ) σας προσκαλεί το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 στη διαδικτυακή Ημερίδα Επιστημονικών Αγώνων Αντιλογίας Odyssey, στις 3.30μ.μ. Στο πλαίσιο της ημερίδας εκπαιδευτικοί και μαθητές που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα μοιραστούν την εμπειρία τους. Θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας αντιλογίας ανάμεσα στις δύο προκριθείσες ομάδες του 6ου ΓΕΛ Καλλιθέας και του Άγιου Παύλου-Δελασάλ. Την Ημερίδα θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι ακόλουθοι ομιλητές-τριες ή / και μέλη της κριτικής επιτροπής των αγώνων: 1) Ελένη Κ. Ευθυμιάδου, Επ. Καθηγήτρια Βιοανόργανης Χημείας, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, 2) Manuele De Conti, Δρ, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Cattaneo LIUC, Πρόεδρος της Eθνικής Ιταλικής Εταιρείας Debate / SNDI, 3) Βαρβάρα Πετρίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας, 4) Παναγιώτης Πεφάνης ,Οργανωτικός Συντονιστής 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, 5)Φιλλένια Σιδέρη, π. Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών, 6) Ιωάννα Παπαϊωάννου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄Αχαϊας, 7) Agata Godzik, Συντονίστρια του Eυρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 ‘‘Odyssey: Oxford Debates for Youths in Science Education, Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Γεωφυσικής Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα: https://docs.google.com/…/1GHHZNKsDRksgrdjER6GQ8Ln…/edit και να λάβουν στη συνέχεια το link της πλατφόρμας ZOOM, όπου θα διεξαχθεί η ημερίδα.
To πρόγραμμα της εκδήλωσης:
 

19.12.2020. Προετοιμάζοντας έναν αγώνα αντιλογίας: αρχές, στρατηγικές, συμβουλές για τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς

Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, η Οργανωτική Επιτροπή των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι Συντονιστές /στριες Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας ξεκίνησαν την επιμορφωτική προετοιμασία για τους επερχόμενους ρητορικούς αγώνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το διαδικτυακό σεμινάριο είχε τίτλο «Προετοιμάζοντας έναν αγώνα αντιλογίας: αρχές, στρατηγικές, συμβουλές για τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς». Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αναδείχθηκε ότι η σύγκρουση ιδεών στο πλαίσιο ενός αγώνα αντιλογίας μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα ενδαφέρουσα εμπειρία για τους συμμετέχοντες. Δόθηκαν βασικές οδηγίες για την εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές οδηγίες για τη δόμηση και διάταξη των επιχειρημάτων. την επίγνωση του αντικτύπου τους στο ακροατήριο καθώς και τη χρήση των κατάλληλων αποδείξεων για την ενδυνάμωση των προτεινόμεων θέσεων. Το διαδικτυακό σεμινάριο επεδίωξε να δώσει απαντήσεις σε αντίστοιχα ζητήματα και να προετοιμάσει το έδαφος για τη διεξαγωγή επιτυχημένων και συναρπαστικών σχολικών αγώνων αντιλογίας.
Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία της στο διαδικτυακό σεμινάριο την «ψυχή των αγώνων», την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ελένη Βολονάκη. Θερμό το ευχαριστώ και στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Αλεξάνδρα Δημακοπούλου και κ. Ιωάννη Σόλαρη, που συντέλεσαν στην επιτυχή διοργάνωση της επιμόρφωσης.
Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η Φωτεινή Εγγλέζου, Πρόεδρος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

18.12.2020. On-line επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας

Oλοκληρώθηκε το διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο «Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ… Δίνω φωνή στα δικαιώματά μου», το οποίο, σήμερα, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας δια της Υπεύθυνης Σχολικών δραστηριοτήτων, κυρίας Κωνσταντίνας Χατζημίχου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.). Οι εκπαιδευτικοί έπαιξαν, σκέφτηκαν, μίλησαν, αλληλεπίδρασαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την εκπαίδευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από τεχνικές παραγωγής προφορικού λόγου. Ευχαριστούμε όλες και όλους για το θερμό ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους!

Εισηγήτρια του σεμιναρίου: Φωτεινή Εγγλέζου, Πρόεδρος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

11.12.2020. Προπαρασκευαστικό on-line επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Διεύθυνσης Π.Ε. Δράμας

Το Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επεκτείνεται φέτος και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε, σήμερα, Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, με το προπαρασκευαστικό επιμορφωτικό on-line σεμινάριο με εκπαιδευτικούς Π.Ε. της Δράμας. Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, δια των Συντονιστών Εκπ/κού Έργου ΠΕ 70, Βλαστάρη Κωνσταντίνου και Τοζακίδη Ανανία για τη διοργάνωση του σεμιναρίου  «Σκέφτομαι … Εκφράζομαι … Επικοινωνώ…Η τέχνη στη ζωή μας μέσα από την τέχνη του λόγου».

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο σεμινάριο εξοικειώθηκαν με ρητορικά παιχνίδια, σύγχρονες παραλλαγές των ρητορικών προγυμνασμάτων, τη νοηματική ανάγνωση, τον αυθόρμητο λόγο και την ανταλλαγή επιχειρημάτων σε διαλογικό πλαίσιο. Εισηγήτρια του βιωματικού σεμιναρίου ήταν η Φωτεινή Εγγλέζου,Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ_ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ.doc

 

10.12.2020. Προπαρασκευαστικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Π.Ε. Αττικής με τίτλο: «Δίνω φωνή στα δικαιώματά μου»

10 Δεκεμβρίου 2020. Τιμήσαμε την ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολλοί εκπαιδευτικοί μαζί στο πλαίσιο του προπαρασκευαστικού σεμιναρίου για το επερχόμενο 3ο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης με τίτλο «Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ… Δίνω φωνή στα δικαιώματά μου». Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο σεμινάριο προβληματίστηκαν, σκέφτηκαν και μίλησαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ατομική και κοινωνική ζωή. Διάβασαν μεγαλόφωνα και νοηματικά, παρήγαγαν αυθόρμητο λόγο μέσα από δημιουργικές τεχνικές και υποστήριξαν με επιχειρήματα ποια δικαιώματα θεωρούν αναγκαία ως άποικοι ενός νέου πλανήτη.
Με αφορμή έργα τέχνης, όπως του πίνακα του August Climt, The mother and the child, οι εκπαιδευτικοί, εκφράστηκαν δημιουργικά για το δικαίωμα της προστασίας. Να τι μας είπε η εκπαιδευτικός Μ.Ρ.
«Στην αγκαλιά της μαμάς μου νιώθω ασφάλεια.
Τίποτα δε θα μου λείψει.
Είμαι κοντά στα στήθη της.
Όταν πεινάσω, θα με ταΐσει πάλι.
Αν φοβηθώ με τα χέρια της στα μάτια μου θα κρύψει κάθε φόβο.
Θα μου πάρει μακριά κάθε αγωνία.
Θα μου ζωγραφίσει το χαμόγελο πάλι στα χείλη.
Με τα χείλη της στο μέτωπο θα με ποτίσει τρυφερότητα
Και γι’ άλλη μια φορά θα νιώσω …
Πώς είναι …
Ανιδιοτελώς …
Να σ’ αγαπούν.»
Ευχαριστούμε τις υπεύθυνες πολιτιστικών θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. Αν. Αττικής, Β΄, Γ΄και Δ΄Αθήνας για τη διοργάνωση του σεμιναρίου και την υποστήριξη της προσπάθειας όλοι οι μαθητές να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους και να αποκτήσουν φωνή, ώστε να προστατεύουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους!
Eισηγήτρια του διαδικτυακού βιωματικού σεμιναρίου ήταν η Φωτεινή Εγγλέζου, Πρόεδρος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.

23.11.2020. Bιωματικό διαδικτυακό σεμινάριο «Οdyssey» με εκπαιδευτικούς STEM

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020. Στο πλαίσιο διάχυσης του ευρωπαϊκού προγράμματος Οdyssey oλοκληρώθηκε το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις υπεύθυνες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των 5 Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ Αχαϊας: Ιωάννα Παπαϊωάννου, ΔΔΕ Ημαθίας: Λένα Δημητριάδου, ΔΔΕ Κυκλάδων: Μαρούσα Σπαρτινού & ΔΔΕ Ρεθύμνου: Σούλα Πετρογιάννη & ΔΔΕ Β΄Αθήνας: Βαρβάρα Πετρίδου).
Oι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί STEM βίωσαν την εμπειρία της συμμετοχής σε έναν αγώνα αντιλογίας Odyssey. Αντάλλαξαν τα επιχειρήματά τους αναφορικά με το θέμα: «Είναι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας η μόνη λύση στο ενεργειακό ζήτημα;» To ακροατήριο ψήφισε την καλύτερη ομάδα με τη βοήθεια της εφαρμογής polling, ενώ αποτυπώθηκαν και σκέψεις που γεννήθηκαν στο ακροατήριο, Ήταν ένα συναρπαστικό απόγευμα!