9.1.2019. Πραγματοποίηση 3ου webinar για τη Βιοτεχνολογία (Erasmus+ KA2 Odyssey)

Την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 12.30-14.00 πραγματοποιήθηκε το τρίτο webinar αναφορικά με τον εκπαιδευτικό οδηγό «Βιοτεχνολογία: Υγεία και Περιβάλλον» του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Odyssey»Oxford Debates για Νέους στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών». 

Η συγγραφέας του εκπαιδευτικού οδηγού, κ. Παναγιώτα Αργύρη, Mαθηματικός, Μ.Sc., M.Ed., μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε., παρουσίασε τις βασικές αρχές της Βιοτεχνολογίας και μας έκανε μια μεγάλη έκπληξη! Από το Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Αθηνών μαζί με τον διακεκριμένου επιστήμονα της Μοριακής Βιολογίας, Παναγιώτη Λεμπέση, τoν οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή του, δόθηκε η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Odyssey, να περιηγηθούν, εικονικά, στους χώρους των εργαστηρίων της Ιατρικής, να σκεφτούν νέες επαγγελματικές δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από τη μελέτη της Βιοτεχνολογίας αλλά και να γνωρίσουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της βιοτεχνολογίας στη ζωή των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Ένας ακόμα αγώνας αντιλογίας Odyssey περιμένουμε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα! Το ταξίδι Odyssey συνεχίζεται!

24.12.2019. Επιστημονικό περιοδικό «Εκπαιδευτικό Πεδίο» (Šolsko polje) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Σλοβενίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκδοση του επιστημονικού περιοδικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Σλοβενίας «Εκπαιδευτικό Πεδίο» (Šolsko polje), Τεύχος ΧΧΧ (5-6), το οποίο είναι αφιερωμένο στην Αγωγή του Πολίτη, την έννοια της Πολιτειότητας και τη Ρητορική Εκπαίδευση σε έναν ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο (Civics, citizenship and rhetorical education in a rapidly changing world). Η ελεύθερη πρόσβαση στο περιοδικό, που ισόρροπα είναι αφιερωμένο  -μέσα από άρθρα  και από κριτικές βιβλίων- στη ρητορική εκπαίδευση και στον ρόλο της στην καλλιέργεια  της πολιτειότητας των μαθητών αλλά και στην αγωγή του πολίτη, δίνει τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν οι αναγνώστες σε αντίστοιχα θέματα. Συνιστούμε την ανάγνωσή του!

Μπορείτε να διαβάστε το περιοδικό ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Letnik XXX (2019), številka 5-6 ⎜Volume XXX (2019), Number 5-6 : Civic, citizenship and rhetorical education in a rapidly changing world

23.12.2019. Εrasmus Odyssey. Πνευματικό Προϊόν 01. Σχολικά Debates-Έρευνα

Είμαστε χαρούμενοι για την παρουσίαση του πνευματικού προϊόντος 01 με τίτλο: Σχολικά Debates – Έρευνα πεδίου. Η αναφορά περιλαμβάνει την παρουσίαση πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση σχολικών και ακαδημαϊκών debates στις τέσσερις χώρες (Πολωνία, Ελλάδα, Εσθονία, Σερβία) που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 Odyssey: Oxford Debates for Youths in Science Education.
Στόχος του πνευματικού προϊόντος είναι η διερεύνηση των συθηκών για την αξιόπιστη και αποτελεσματική αξιοποίηση των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας στην εκπαίδευση και, ειδικότερα, στην εκπαίδευση των θετικών επιστημών.

Το πνευματικό προϊόν Ο1 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

  1. Γενική εισαγωγή αφιερωμένη στις αντιλογίες και τη ‘ρητορική στροφή’ στο πεδίο των Επιστημών. Η ενότητα έχει γραφεί από τη Φωτεινή Εγγλέζου (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
  2. Γιατί Αγώνες Αντιλογίας; Το κείμενο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη το 2018 ανάμεσα σε 139 εκπαιδευτικούς STEM με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρηματολογικές δεξιότητες και τις δεξιότητες προφορικού λόγου των μαθητών καθώς και σχετικά με τη χρησιμότητα εκπαιδευτικού υλικού που συντελεί στην ανάπτυξη των ρητορικών δεξιοτήτων.
  3. Τι είναι το debate; Η ενότητα παρουσιάζει γενικές πληροφορίες για τους αγώνες αντιλογίας/επιχειρηματολογίας. Παρουσιάζονται πληροφορίες για τα είδη θεμάτων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας, τους μετέχοντες κ.ά. Την ενότητα έχει γράψει η Φωτεινή Εγγλέζου (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
  4. Σύντομη ιστορία των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας. Η ενότητα παρουσιάζει μια σύντομη επισκόπηση της ιστορίας των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη Oxford Union Society. Την ενότητα έχει γράψει η Φωτεινή Εγγλέζου (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
  5. «Αγώνες αντιλογίας/επιχειρηματολογίας και εκπαίδευση STEM» : Η ενότητα προβάλλει την αξία και χρησιμότητα των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας αναφορικά με την καλλιέργεια ποικίλων επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους μαθητές στην εκπαίδευση STEM. Την ενότητα έχει γράψει η Φωτεινή Εγγλέζου (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).
  6. Αγώνες αντιλογίας/επιχειρηματολογίας – Γενική επισκόπηση. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται γενική επισκόπηση της σχολικής προσέγγισης των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας σε εθνικό επίπεδο στις ακόλουθες χώρες: Πολωνία, Ελλάδα, Εσθονία και Σερβία. Οι εταίροι σχολιάζουν το πώς οι αγώνες αντιλογίας/επιχειρηματολογίας εναρμονίζονται με τα Αναλυτικά Προγράμματα. Το υλικό έχει συλλεγεί από όλους τους στρατηγικούς εταίρους.
  7. Οι αγώνες αντιλογίας/επιχειρηματολογίας στην εκπαίδευση. Παραδείγματα από τις συμμετέχουσες χώρες. Η ενότητα περιγράφει την εφαρμογή αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας στη σχολική εκπαίδευση σε Πολωνία, Ελλάδα, Εσθονία και Σερβία. Eπίσης, παρουσιάζονται εθνικοί φορείς και οργανισμοί που υποστηρίζουν την εφαρμογή των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας στη σχολική πρακτική και λίστες υποστηρικτικού υλικού και οδηγιών για εκπαιδευτικούς. Το υλικό έχει συλλεγεί από όλους τους στρατηγικούς εταίρους.
  8. Κύριοι περιορισμοί και εμπόδια στην εφαρμογή των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας βάσει των κοινών συνθηκών στις συμμετέχουσες χώρες.
  9. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται προτάσεις για την εφαρμογή των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας ODYSSEY, που αναδεικνύουν τις σημαντικότερες προκλήσεις αναφορικά με την εφαρμογή των αγώνων αντιλογίας/επιχειρηματολογίας στη σχολική πράξη.
  10. Ο οδηγός Ο2 βρίσκεται στο ακόλουθο link:

O1_ODYSSEY-Desk-research_final

To ταξίδι ODYSSEY συνεχίζεται με αμείωτο ενθουσιασμό!

22.12.2019. Ευχές για Χαρούμενα Χριστούγεννα

Η ύψιστη μορφή ρητορικής: η ρητορική της αγάπης… στον νου, στον λόγο, στις καρδιές, στις πράξεις. Ας υποκλιθούμε σε αυτήν και ας αφεθούμε να μας πείσει για την αλήθεια της.
Χαρούμενα Χριστούγεννα σε όλους!

Από το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)

17.12.2019. Επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Π.Ε. στο ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Χαραλαμπίδου Φ_ΣΕΕ_πρόσκληση_Ρητορική_signed (5)

Tην Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 το ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με υπεύθυνη τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, κ. Φρόσω Χαραλαμπίδου  σε συνεργασία με τους ΣΕΕ Ανανία Τοζακίδη, Νικολέττα Μουσιάδου και Αικατερίνη Σαραφίδου, το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δράμας διοργάνωσαν επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημοτικό σχολείο της Νέας Αμισού με θέμα: «H ρητορική τέχνη στη σύγχρονη εκπαίδευση: Καλλιεργώντας την τέχνη του λόγου στη διδακτική πράξη».

Η επιμορφωτική ημερίδα είχε βιωματικό χαρακτήρα και απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της 3ης και 5ης Ενότητας του ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ, που διδάσκουν σε μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄τάξεων.

Επιμορφώτρια της ημερίδας ήταν η Φωτεινή Εγγλέζου, Δρ Διδακτικής Γλώσσας και Ρητορικής, Πρόεδρος του ΙΡΕΣΕ.

 

16.12.2019. Διάλεξη στο ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: H καλλιέργεια του προφορικού λόγου: Αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την κριτική σκέψη των μαθητών

Χαραλαμπίδου Φ_ΣΕΕ_πρόσκληση_Ρητορική_signed (4)

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), Φωτεινή Εγγλέζου πραγματοποίησε στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας (19.30-21.30) διάλεξη με θέμα: H καλλιέργεια του προφορικού λόγου: Αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την κριτική σκέψη των μαθητών σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτερόβαθμιας εκπαίδευσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το ΠΕΚΕΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δράμας και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ) δια των ΣΕΕ Φρόσως Χαραλαμπίδου, Κατερίνας Σαραφίδου, Ανανία Τοζακίδη και Νικολέττας Μουσιάδου  και του προέδρου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δράμας κ. Λάζαρου Αρτεμιάδη τους οποίους και ευχαριστούμε για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία.

.

12.12.2019. Βιωματικό σεμινάριο εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με την επικοινωνία

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (1)(1) (1)

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες 17.00-20.00 η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Βοιωτίας σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Θήβας, «Ο ΠΙΝΔΑΡΟΣ», συνδιοργάνωσαν επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο- εργαστήριο με τίτλο: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: Ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας».
Το σεμινάριο- εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ουΔημοτικού Σχολείου Θήβας (Κασσάνδρου και Σπαρτών).

Το επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο-εργαστήριο συντόνισαν οι:
α. Φωτεινή Εγγλέζου, Ph.D., MA, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας ΠειραιάΥΠ.Π.Ε.Θ. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας
(Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) και,
β. Ιωάννα Μενδρινού, Ph.D., MA, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας,
Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.).

9.12.2019. Eκπαίδευση κριτών για τους αγώνες Οdyssey στο ΓΕΛ Φιλοθέης

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στο ΓΕΛ Φιλοθέης (18.00-21.00) πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Odyssey: Oxford debates για Νέους στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Oι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα demo των αγώνων Odyssey σχετικά με το θέμα της ενέργειας από μαθητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Απολαύσαμε τους μαθητές να επιχειρηματολογούν αναφορικά με το επιστημονικό θέμα της ενέργειας και αισθανθήκαμε ικανοποίηση με το αρχικό αποτέλεσμα! Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα βιωματικής εξάσκησης στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης του αγώνα από τους εκπαιδευτικούς, που θα είναι και κριτές στους προκριματικούς αγώνες. Το ταξίδι Odyssey συνεχίζεται με την εφαρμογή μιας καινοτόμου διδακτικής πρακτικής στη σχολική τάξη!

30.11.2019. Guide to the STEM Discovery Week and Competition. European SchoolNet

Mε μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι η συμμετοχή στην εβδομάδα DISCOVERY WEEK με τη πιλοτική εφαρμογή του αγώνα αντιλογίας-επιχειρηματολογίας Odyssey, στο πλαίσιο του ευρωπαίκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ KA2 Odyssey «Oxford Debates for Youths in Science Education»,με τίτλο: «Bασίζεται η βιωσιμότητα της κοινωνίας στη βιοτεχνολογία;», που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2019 με 27 μαθητές (16-17 ετών) στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής στη Νέα Σμύρνη με την καθοδήγηση της κ. Παναγιώτας Αργύρη, Μαθηματικού, MEd, Msc, Μέλους του ΙΡΕΣΕ συμπεριλήφθηκε στον Οδηγό των Ευρωπαϊκών Σχολείων «Guide to the STEM Discovery Week & the Competition» (Scientix).
Το ταξίδι Odyssey συνεχίζεται με χαρά!!!
Δείτε σχετικά:
Tasiopoulou, E., Pap, A., Bugeja, D.S., Debono, F., Fitzgerald, P., Franco, F., Godinho, A.S., Godinho, M.T.,
Silvestre, M., & Gras-Velazquez, A. (2019).
Guide for the STEM Discovery Week including
the competition. October 2019. European
Schoolnet, Brussels (σ. 12).

To link του Οδηγού μπορείτε να το βρείτε εδώ:https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stemalliance.eu%2Fdocuments%2F99712%2F4418985%2FSYSTEMIC_SDW_Guide.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1wEwUS5NI0LxiK3gT069gzA8NCNbm-E327GSAXkjg3v3YPcNoUvjNaClM&h=AT3_vkujUdNdBx98yqC51dOuN9eCnPUTbSmL83AMpxV7MvwHXRk4_zMS4WwoLNUX0hzu-7S-Xti91o5GmnehIHFLxEZIbGLn9Ge3U4eqYZhccGt6opGCBY7KS3SRpIfUpCG-_XajSL1VbX6CAvj1UEAJFbPXTJTg8QXAABZrlYUiUenjzLrH2TMuvM8CcymMxG9IbhgHyu-w3JwpxuLgHXpTXA0YaYNWoSD1vFmkITbBVEu0eNg2mEAVipGH9TD_cDK9__PR8zXokb1_3hlE1pAX3GJDIAFdI1nvw0vMS1hOmxLCN0ztqUJAp1UZ-5LhGSOxcXtXvHK3ZWTaYSDO6NX9P3Nu4xqEt2nKyDl7Z7RE06U9KZfejpReCsyBk1J7UTWM8mVnNJ2nl9BvM4afkRI-OzTxlsoSoTDkkwFnDAr1hDLIN8kfEdVeK9HHeiMxWw9Djqen6kRrrS6CLoMyMA14hlLyHPh_FaguRfIYSSxUFU5Pub54lYNRveEFX6DYEo-4nT1g4WuDERsd5VX-uq2GHKZccuoTxZoGigi3SheXRQnDi56wfM93Ln_zG-AYJe3QWmYkChmc2-ar5TTmfvATM6tr_IMvjN8sBiYP-djvV7txnBUwbmwl

26.11.2019 Εργαστήρι Ρητορικής (α΄κύκλος) στη Β΄/θμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος του Δ. Αθηναίων «Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία»

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου Αθηναίων «Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία» η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών (I.Ρ.Ε.Σ.Ε.), Φωτεινή Εγγλέζου, πραγματοποίησε επιμορφωτικό-βιωματικό εργαστήρι Ρητορικής σε εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, που θα συμμετέχουν στη διεξαγωγή του προγράμματος. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο κτήριο Innovathens (Τεχνόπολη, Γκάζι) και ώρες 15.00-18.00.  Τα ρητορικά προγυμνάσματα γεφύρωσαν ονόματα και μορφές του ’21 στην πόλη της Αθήνας με σύγχρονες πλευρές του πολιτισμού και του περιβάλλοντος της πόλης. Αφηγηθήκαμε επιχειρηματολογώντας και επιχειρηματολογήσαμε αφηγούμενοι, αφού και η ιστορία αποτελεί μια συλλογή επιχειρημάτων και ιστοριών για μια ομάδα γεγονότων του παρελθόντος με επίδραση στο σήμερα!