25.02.2022. Eκπροσώπηση του ΙΡΕΣΕ στο ευρωπαϊκό συνέδριο RHEFINE (πρόγραμμα Erasmus+ KA2)

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 RHEFINE (Ρητορική για Καινοτόμα Εκπαίδευση/Rhetoric for Innovative Education) με στόχο την αναμόρφωση της ακαδημαϊκής διδασκαλίας της Ρητορικής πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2022,  υβριδικά, το συνέδριο RHEFINE, το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ (Κροατία). Το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ) εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο RHEFINE από τη Φωτεινή Εγγλέζου, πρόεδρο του ΙΡΕΣΕ με την εισήγησή της «Η αξιοποίηση των κοινών τόπων για τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής».

RHEFINE_2022_program

BookOfAbstracts_RHEFINE_2022

23.02.2022. Πρόσκληση σε ομιλία με θέμα «Ο δημόσιος λόγος ως δεξιότητα ζωής» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόσκληση_ΕΓΓΛΕΖΟΥ

αφίσα

Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΙΡΕΣΕ με το Εργαστήριο Γλωσσοογίας (ΕργΓΛΩ) του Τμήματος Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 18.00-19.30 διαδικτυακή (μέσω MS Teams) ομιλία της εκπαιδευτικού, Προέδρου του ΙΡΕΣΕ και Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας Πειραιά, κ. Φωτεινής Εγγλέζου με θέμα: «Καλλιεργώντας τον Δημόσιο Λόγο ως Δεξιότητα  Ζωής».

Περίληψη Ομιλίας: Η καλλιέργεια του δημόσιου λόγου ως δεξιότητα ζωής συνδέεται με ποικίλα προσωπικά και κοινωνικά οφέλη. Οι δημόσιοι ομιλητές θεωρούνται αποτελεσματικότεροι στην επικοινωνία, ενώ έχουν περισσότερες πιθανότητες επαγγελματικής επιτυχίας και συμμετοχής στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας ως ενεργοί δρώντες. Ωστόσο, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του ένας δημόσιος ομιλητής, ώστε να μεταδώσει το επιθυμητό μήνυμα στο εκάστοτε ακροατήριο; Ποιες παράμετροι επηρεάζουν την αποτελεσματική κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων του; Ποιοι επικοινωνιακοί κώδικες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση και λήψη τους; Στόχος της παρουσίασης είναι να θέσει αντίστοιχα ερωτήματα και να δώσει απαντήσεις σε πολλά περισσότερα σε μια προσπάθεια εξοικείωσης και πληρέστερης αντίληψης της αξίας του δημόσιου λόγου στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η διασύνδεση της δημόσιας ομιλίας με κλασικά διδάγματα της ρητορικής και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την καλλιέργειά της με όρους ήθους, λόγου και πάθους θα ολοκληρώσουν το περίγραμμα ενός ζωτικού και πάντα επίκαιρου θέματος για το άτομο, την εκπαίδευση, την κοινωνία, τη δημοκρατία, τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Το Link για την είσοδό σας είναι το ακόλουθο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0Nef49woF22TpZKBtSqSY6NCybwNJ-wQB-TI3N6uPVs1%40thread.tacv2/1645191530723?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%223be35ab4-e146-4a1c-bc2f-13f68873bf4e%22%7d

Επίσης, μπορείτε να μπείτε πατώντας στο σύνδεσμο (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) που θα δείτε πάνω στη συνημμένη αφίσα του άρθρου.

Θα χαρούμε να συμμετέχετε στην εκδήλωση.

18.02.2022. Προπαρασκευαστικό επιμορφωτικό σεμινάριο για το 4ο Φεστιβάλ Ρητορικής Π.Ε. με τίτλο «Ο λόγος για τη μουσική… Η μουσική του λόγου»

Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 17.00-20.00 μ.μ. συνδιοργανώθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο ρητορικής από τις υπεύθυνες πολιτιστικών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Β΄, Γ΄και Δ΄Αθήνας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ). Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η γνωριμία, περαιτέρω εξοικείωση και πρακτική σε παιχνίδια ρητορικής τέχνης για όσες και όσους εκπαιδευτικούς θα συμμετέχουν με τους μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού στο 4ο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ. Ο Λόγος για τη Μουσική… Η Μουσική του Λόγου». Μέσα από την μεγαλόφωνη ανάγνωση κειμένων με θέμα τη μουσική, τίτλους τραγουδιών και πινάκων ζωγραφικής, ήχους, τραγούδια και ανταλλαγή επιχειρημάτων, σκεφτήκαμε, μιλήσαμε, εκφραστήκαμε και μοιραστήκαμε τρεις ώρες λόγου και μελωδίας.
Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η Φωτεινή Εγγλέζου, πρόεδρος του ΙΡΕΣΕ.
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο

16.02.2022. 5η διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση του «Κύκλου Ρητορικής/Αγώνων Αντιλογίας» των Περιφερειακών Αγώνων Ρητορικής Πελοποννήσου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 η πέμπτη (5η) από τις οχτώ διαδικτυακές συναντήσεις του «Επιμορφωτικού Κύκλου Ρητορικής/Αγώνων Αντιλογίας για εκπαιδευτικούς». Ο επιμορφωτικός κύκλος οργανώνεται από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των 6ων Αγώνων Ρητορικής Τέχνης για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων και Λυκείων) της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.). Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ τακτικές συναντήσεις και συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες έχουν αναλάβει την προετοιμασία ομάδας ρητορικής μαθητών/τριών του σχολείου τους για το τρέχον σχολικό έτος από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου.
Η ιδιαιτερότητα των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκειται στο ότι συμπεριλαμβάνουν και αγωνίσματα με θέματα από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Στόχος είναι να αναδειχθεί η διαχρονική αξία των παραπάνω κειμένων και να ενθαρρυνθεί η εμβάθυνση στο περιεχόμενό τους και σε νοήματα που εμπνέουν τον σύγχρονο αναγνώστη. Τα θέματα θα αντληθούν από τα σχολικά εγχειρίδια Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο και από Μετάφραση καθώς και από τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου.
Υπεύθυνη του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), Φωτεινή Εγγλέζου.

17.02.2022. Πρόσκληση σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο Δημόσιου Λόγου και Επικοινωνίας με τίτλο «Τα 5π της πειστικής προφορικής επικοινωνίας»

Ο κύκλος διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) θα συνεχιστεί την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου  2022 (ώρες 17.30-20.00) με το σεμινάριο Δημόσιου Λόγου και Επικοινωνίας με τίτλο: «Τα 5π της πειστικής προφορικής επικοινωνίας».

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Μανώλης Πολυχρονίδης, Εκπαιδευτής Ρητορικής, Πολιτικός Επιστήμονας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η Πειστική προφορική επικοινωνία εκτιμάται, αναζητείται και επιχειρείται από πολλούς αλλά και προβληματίζει, ίσως και φοβίζει, ακόμα περισσότερους. Στο σύντομο αυτό βιωματικό σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας Zoom, ο Μανώλης Πολυχρονίδης θα παραθέσει και θα εκθέσει  (ίσως και θα αντιπαραθέσει), ώστε να διαθέσει, 5 διαστάσεις της πειστικής προφορικής επικοινωνίας: παρουσία, περιεχόμενο, προτροπή, παρρησία και πειθώ.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, θα συμπληρώσουν την ακόλουθη google form

https://docs.google.com/forms/d/14eKEXrLLfNi83YrepQbDp6e2S7jicMhFbPh_rcGemcs/edit

και  θα λάβουν το link της συνάντησης μέσω e-mail το βράδυ της Τετάρτης, 16 Φεβρουαρίου 2022.

08.02.2022. Διοργάνωση 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρητορικής για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΕΠ ΙΡΕΣΕ (2)

Το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) με χαρά ανακοινώνει ότι κατόπιν της έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ…» (για μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού) (Αρ. Πρωτ.: Φ.1/ΓΜ/66970/3707 /Δ7-13-1-2022) θα πραγματοποιηθεί το 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Β΄, Γ΄και Δ΄Αθήνας δια των υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων των αντίστοιχων Διευθύνσεων.

Ο τίτλος του 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρητορικής θα είναι «Ο Λόγος για τη μουσική… η μουσική του λόγου…».Η τέχνη του λόγου θα συναντήσει φέτος την τέχνη της μουσικής. Η μουσική και τα τραγούδια μεταδίδουν  με ήθος, λόγο και πάθος στο ακροατήριο ποικίλα μηνύματα μέσα από μελοποιημένα ποιήματα, μουσικά παραμύθια, νανουρίσματα, όπερες… Η μουσική εμπνέει, συγκινεί, προβληματίζει, ψυχαγωγεί χάρη στην επικοινωνιακή δύναμή της και την πειθώ που ασκεί σε μεγάλους και μικρούς. Ο Λόγος για τη Μουσική λοιπόν!!!!

01.02. 2022. Συλλογικός Τόμος του ΙΡΕΣΕ «Γυναικείες Φιγούρες της Οθωμανικής Περιόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ρητορική του Φύλου και του Αγώνα»

Το Ινστιτούτο Ρητορικών & Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση παρουσιάζει τον συλλογικό τόμο «Γυναικείες Φιγούρες της Οθωμανικής Περιόδου και της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ρητορική του Φύλου και του Αγώνα» (Ε-Book).

Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι η ανάδειξη της γυναικείας παρουσίας ή/και των αναπαραστάσεών της κατά την ιστορική περίοδο η οποία αρχίζει, χρονικά, με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και ολοκληρώνεται στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το αφιέρωμα επιδιώκει να αναδείξει: α) τη θέση της γυναίκας στην υπόδουλη κοινωνία της εποχής, β) τον πολύπλευρο ρόλο και δράση της γυναίκας στην επαναστατική περίοδο του 1821 παρά τους κοινωνικούς και πολιτικούς περιορισμούς  που δεχόταν το γυναικείο φύλο και γ) την επιρροή και συνεισφορά της στα δημόσια πράγματα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Ευχαριστούμε θερμά  όλες και όλους τις/τους συγγραφείς των άρθρων τα οποία περιλαμβάνονται στον συλλογικό τόμο: Φωτεινή Εγγλέζου, Ελένη Καρασαββίδου, Ιωάννα Αντιπάτη, Χαράλαμπο Ν. Βλαχόπουλο, Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου, Βασιλική Αναγνώστου, Αθανασία Δρεβενίτσου, Σταυρούλα Γρουσουζάκου, Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, Ελένη Κωφονικολού & Θεόδωρο Παναγιώτου, Γεώργιο Μπουντούρη & Αικατερίνη Βιλλιώτη καθώς και όλους τους συντελεστές της προσπάθειας.

Ευχόμαστε το αφιέρωμα αυτό να φανεί χρήσιμο στην εκπαιδευτική κοινότητα και να προβληματίσει σχετικά με τον ρόλο των γυναικών και τη ρητορική τους στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι κάθε εποχής. Μπορείτε να κατεβάσετε τον τόμο πατώντας το ακόλουθο link:

ΙΡΕΣΕ. Φ. ΕΓΓΛΕΖΟΥ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ

27.01.2022. Πρόσκληση σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής & Αυτογνωσίας

O κύκλος διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) θα συνεχιστεί την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 (ώρες 18.00-20.00) με το σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής & Αυτογνωσίας με τίτλο: Ξεμπερδεύοντας το κουβάρι της φαντασίας.
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Κώστας Πιπέρης, Συγγραφέας, Δάσκαλος Δημιουργικής Γραφής, Μέλος του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Στη λογοτεχνία η πραγματικότητα ερμηνεύεται διαφορετικά. Είναι εκείνο το σημείο που διασταυρώνεται με τη φαντασία του συγγραφέα και ουδείς γνωρίζει ποια έχει προτεραιότητα. Ο δημιουργός έχοντας παρέα ανυπότακτες λέξεις και ιδέες, αναζητά την αλήθεια του για να την ανακοινώσει στο κοινό τυ χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές.
Στις διαδικτυακές συναντήσεις μας θα ανιχνεύσουμε τι σημαίνει «να βλέπεις με άλλον τρόπο όσα παρουσιάζονται στην καθημερινότητα», στον οποίο βασίζεται η λογοτεχνία. Θα διδαχτούμε τον τρόπο που ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα «υλικά» του.
Δεν υπάρχουν όρια στην απόκτηση των συγγραφικών εργαλείων και στη δημιουργικότητα. Σαν ένα μικρό εγχειρίδιο δημιουργικής γραφής, τα σεμινάρια αυτά θα προσφέρουν στους/στις συμμετέχοντες/ουσες την απόλαυση να καλλιεργήσουν το ταλέντο που κρύβουν μέσα τους, ξεκλειδώνοντας τις σκέψεις τους μέσα από σύντομες ασκήσεις δημιουργικής γραφής.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ακόλουθη google form
Όσοι και όσες συμμετέχουν θαλάβουν το link της συνάντησης μέσω e-mail το βράδυ της Τρίτης, 1 Φεβρουαρίου 2022.

20.1.2022. Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα «Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας»

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, για δεύτερη χρονιά, διαδικτυακή εισαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δράσεις Ιστορικής Αντιλογίας για το 1821». Το πρόγραμμα σχεδίασε το Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με τον Όμιλο για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.) και το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα και έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η σε βάθος διαπραγμάτευση ιστορικών ερωτημάτων που συνδέονται με τη σχολική αφήγηση- πεδίο συνάντησης της ακαδημαϊκής με τη δημόσια Ιστορία- για την Επανάσταση του 1821. Το πρόγραμμα προβλέπει υλοποίηση σειράς οργανωμένων εκπαιδευτικών «Δράσεων Ιστορικής Αντιλογίας» (debates) σε σχολεία όλης της χώρας, οι οποίες θα βασίζονται σε ιστορικά ερευνητικά τεκμήρια, πολυπρισματικές πηγές και επιστημονικές ερμηνείες με αξιοποίηση τεχνικών της ρητορικής.
Ομιλήτριες στην εισαγωγική επιμόρφωση ήταν: η Βιβή Ανθοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη, Εμπειρογνώμων της Εκπαίδευσης, η Ιωάννα Δεκατρή, Επιστημονική Υπεύθυνη Προγράμματος, ΜPhil Διδακτικής της Ιστορίας, Αντιπρόεδρος Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.), Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Γ΄ΔΔΕ Αθήνας, η Βασιλική Σακκά, (MA, PhD) Ιστορίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πρόεδρος Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Ο.Ι.Ε.Ε.), τ. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ02 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, EuroClio Ambassador, η Φωτεινή Εγγλέζου, (ΜΑ, PhD) Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70), Καθηγήτρια – Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) και η Μαρία Ξανθοπούλου, Project Manager και Επιστημονική Συνεργάτις του Ιδρύματος Λαμπράκη.

19.01.2022. Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο αυθόρμητου λόγου με τίτλο: 1821+ λέξεις για παιχνίδια αυθόρμητου λόγου

Ο κύκλος διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) θα συνεχιστεί την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 στις 18.00-20.00 με το σεμινάριο Αυθόρμητου Λόγου με τίτλο «1821+ λέξεις για παιχνίδια αυθόρμητου λόγου». Εισηγήτριες του σεμιναρίου είναι οι κκ. Νατάσα Θεμελή, Δέσποινα Παπαευθυμίου και Νατάσα Προδρομίδου, Εκπαιδευτικοί, Μέλη του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας Μicrosoft Teams. Το link της συνάντησης θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους το βράδυ της Τρίτης 25 Ιανουαρίου μέσω e-mail.
Περιγραφή σεμιναρίου
Αξιομνημόνευτα γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν, συνδυάστηκαν με παιχνίδια, λέξεις, σκέψεις, επιχειρήματα και παιχνίδια αυθόρμητου λόγου. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία καρτών διπλής όψης με θέμα το 1821. Αυτές τις κάρτες, τη μεθοδολογία και τον τρόπο δημιουργίας τους θα παρουσιάσουμε στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο. Μετά την παρουσίαση των καρτών, θα ακολουθήσει συζήτηση και στο τέλος, μικρό βιωματικό εργαστήριο με παιχνίδια αυθόρμητου λόγο. Σας περιμένουμε με χαρά!